S-WoPEc
 
Scandinavian Working Papers in Economics
HomeAboutSeriesSubject/JEL codesAdvanced Search
Department of Economics, Aarhus School of Business, University of Aarhus Working Papers, Department of Economics, Aarhus School of Business, University of Aarhus

No 00-7:
Incitamentet til pensionsopsparing set i lyset af de nye regler for beskatning af pensionsafkast

Peter Guldager ()

Abstract: I forbindelse med FL2001 er der vedtaget en række love, som får betydning for valget mellem

aktier og obligationer i en pensionsordning og i et frit depot. Ændringerne betyder, at afkast af

aktier og obligationer i en kapitalpension fra 2001 bliver genstand for den samme beskatning. Der

er fortsat et incitament til at oprette, opretholde og indskyde på en kapitalpension. De

gennemførte og foreslåede ændringer vil dog i løbet af perioden 2000-02 påvirke dette incitament

afhængigt af, om kapitalpensionen er placeret i aktier eller i obligationer. En kapitalpension, der

er placeret i aktier, bliver dårligere beskyttet mod hævning i løbet af perioden. Dette gælder

navnlig, hvis kontohaveren har positiv kapitalindkomst og betaler topskat. Er kapitalpensionen

i stedet placeret i obligationer, øges beskyttelsen, og den er for personer med positiv

kapitalindkomst og topskat fortsat ganske betydelig. Såfremt ændringerne bevirker, at

efterspørgslen efter aktier falder, vil det hovedsageligt gå ud over kurserne på de mindre

selskabers aktier. Endelig er en konsekvens af de gennemførte ændringer, at statens provenu fra

pensionsbeskatningen vil svinge langt mere fra år til år, end det har været tilfældet tidligere.

JEL-Codes: G23; H24; H55; (follow links to similar papers)

12 pages, January 1, 2000

Published in: Revision & Regnskabsvæsen, No. 2, 2001

Before downloading any of the electronic versions below you should read our statement on copyright.
Download GhostScript for viewing Postscript files and the Acrobat Reader for viewing and printing pdf files.

Full text versions of the paper:

00-7_gul.pdf    PDF-file
Download Statistics

Questions (including download problems) about the papers in this series should be directed to Helle Vinbaek Stenholt ()
Report other problems with accessing this service to Sune Karlsson () or Helena Lundin ().

Programing by
Design by Joachim Ekebom

Handle: RePEc:hhs:aareco:2000_007 This page was generated on 2014-12-14 19:20:35