S-WoPEc
 
Scandinavian Working Papers in Economics
HomeAboutSeriesSubject/JEL codesAdvanced Search
Department of Economics, Aarhus School of Business, University of Aarhus Working Papers, Department of Economics, Aarhus School of Business, University of Aarhus

No 03-23:
Folkepensionisternes incitamenter til at arbejde

Peter Guldager ()

Abstract: Nedsættelsen af pensionsalderen fra 67 til 65 år vil fra midten af 2004 og de næste to år vil

øge antallet af folkepensionister med ca. 100.000 og antallet af pensionister under 70 år med

ca. 70%. De nye pensionister er yngre, og de af dem, der har været på efterløn, har været det i

en kortere periode, end det hidtil har været tilfældet. Begge forhold bidrager til at øge deres

betydning som arbejdskraftreserve. Såvel folkepensionens pensionstillæg som grundbeløb

aftrappes med 30%, og sammen med arbejdsmarkedsbidrag og indkomstskat betyder dette, at

pensionisternes arbejdsindkomst bliver genstand for en væsentlig højere effektiv beskatning

end den, der gælder for almindelige lønmodtagere. Udbredelsen af arbejdsmarkedspensioner,

ratepensioner o.l. har reelt udhulet det beløb, en folkepensionist kan tjene ved arbejde uden at

møde en effektiv marginalskat på ca. 60%. Mange folkepensionister oplever således en

væsentlig højere effektiv beskatning af deres arbejdsindkomst end den, de tidligere var udsat

for. I den hensigt at give pensionisterne et incitament til at blive længere på arbejdsmarkedet

arbejder regeringen med planer om at give folkepensionisterne adgang til at udskyde

pensionstidspunktet mod en tilsvarende højere pension senere. Tilsvarende incitamenter kan

skabes ved at fjerne aftrapningen af pensionstillægget for arbejdsindkomst. Derved bliver

folkepensionisternes arbejdsindkomst indtil godt 250.000 kr. genstand for den samme

beskatning som almindelige lønmodtageres. Beregninger foretaget på Finansministeriets

lovmodel indikerer, at en fjernelse af aftrapningen af pensionstillægget for arbejdsindkomst

ikke er nogen bekostelig affære, og selv ved en beskeden positiv reaktion på arbejdsudbuddet

vil den give overskud.

Keywords: Pensionister; Arbejdets fordeling blandt hele befolkningen; Arbejdsmotivation; Pensioners; Division of work in society; Work motivation; (follow links to similar papers)

JEL-Codes: H24; H55; H71; J26; (follow links to similar papers)

16 pages, May 26, 2003

Before downloading any of the electronic versions below you should read our statement on copyright.
Download GhostScript for viewing Postscript files and the Acrobat Reader for viewing and printing pdf files.

Full text versions of the paper:

03-23_gul.pdf    PDF-file
Download Statistics

Questions (including download problems) about the papers in this series should be directed to Helle Vinbaek Stenholt ()
Report other problems with accessing this service to Sune Karlsson () or Helena Lundin ().

Programing by
Design by Joachim Ekebom

Handle: RePEc:hhs:aareco:2003_023 This page was generated on 2014-12-14 19:20:39