S-WoPEc
 
Scandinavian Working Papers in Economics
HomeAboutSeriesSubject/JEL codesAdvanced Search
Department of Economics, Aarhus School of Business, University of Aarhus Working Papers, Department of Economics, Aarhus School of Business, University of Aarhus

No 05-12:
Hviler Dansk Økonomi på en Cobb-Douglas teknologi?

Søren Harck ()

Abstract: Prisdannelsen og faktorefterspørgslen i Det økonomiske Råds sekretariats SMEC-model af dansk

økonomi har siden 1998 været teoretisk begrundet i en underliggende Cobb-Douglas teknologi (i

kombination med en antagelse om omkostningsminimering). I SMEC-forgængeren SMEC 94 var det

derimod markup-pricing, der blev påberåbt som det teoretiske rationale. Denne artikel giver for det

første en stiliseret fremstilling af, hvordan DØRS forestiller sig Cobb-Douglas set-up’et bestemme

BFI- deflatoren og prisen på indenlandsk produktion. Mere væsentligt demonstrerer artiklen for det

andet, at det anførte teoretiske rationale er hult: at prisrelationerne og faktorefterspørgslen i bund og

grund er tautologier, og at prisdannelsen i SMEC 99 trods det ydre skin er uden egentlig teoretisk

forankring

Keywords: No keywords; (follow links to similar papers)

JEL-Codes: E10; E24; E25; E31; E60; (follow links to similar papers)

45 pages, December 7, 2005

Before downloading any of the electronic versions below you should read our statement on copyright.
Download GhostScript for viewing Postscript files and the Acrobat Reader for viewing and printing pdf files.

Full text versions of the paper:

05-12_soh.pdf    PDF-file
Download Statistics

Questions (including download problems) about the papers in this series should be directed to Helle Vinbaek Stenholt ()
Report other problems with accessing this service to Sune Karlsson () or Helena Lundin ().

Programing by
Design by Joachim Ekebom

Handle: RePEc:hhs:aareco:2005_012 This page was generated on 2014-12-14 19:20:40