S-WoPEc
 
Scandinavian Working Papers in Economics
HomeAboutSeriesSubject/JEL codesAdvanced Search
Department of Finance, Copenhagen Business School Working Paper Series, Department of Finance, Copenhagen Business School

No 2001-1:
Den ny pensionsafkastbeskatningslov

Michael Møller, Claus Parum and Thomas Sørensen

Abstract: Indledning

Folketinget har ved lov nr. 1294 af 20. december 2000 ændret pensionsafkastbeskatningsloven.

Formålet med denne artikel er, at

• Redegøre for hovedpunkterne i ændringen og regeringens begrundelse for lovændringen.

• Analysere den ny lovs hensigtsmæssighed ud fra en samfundsøkonomisk synsvinkel.

• Diskutere, om der er udsigt til yderligere ændringer i pensionsafkastbeskatningsloven de

nærmeste år.

• Analysere samspillet mellem pensionsafkastbeskatningsloven, selskabsskatteloven og

personbeskatningsloven med henblik på en vurdering af, om der er konsistens mellem de tre

typer af love, eller om der er behov for konsekvensændringer i den øvrige lovgivning.

• Analysere hvor stor aktieandel en pensionsinvestor skal have i porteføljen i dag for at være

neutralt stillet som følge af skatteændringen.

• Analysere følgerne af skattelovsændringen på privatpersoners optimale indskuds- og

porteføljepolitik, herunder fastlæggelsen af hvilke aktivtyper der skal ejes hvor.

Keywords: Pensionsbeskatning; (follow links to similar papers)

JEL-Codes: A00; (follow links to similar papers)

22 pages, December 30, 2000

Before downloading any of the electronic versions below you should read our statement on copyright.
Download GhostScript for viewing Postscript files and the Acrobat Reader for viewing and printing pdf files.

Full text versions of the paper:

7160    PDF-file
Download Statistics

Questions (including download problems) about the papers in this series should be directed to Lars Nondal ()
Report other problems with accessing this service to Sune Karlsson () or Helena Lundin ().

Programing by
Design by Joachim Ekebom

Handle: RePEc:hhs:cbsfin:2001_001 This page was generated on 2014-12-14 19:21:43