S-WoPEc
 
Scandinavian Working Papers in Economics
HomeAboutSeriesSubject/JEL codesAdvanced Search
Department of Economics, Copenhagen Business School Working Paper Series, Department of Economics, Copenhagen Business School

No 02-2001:
AFKAST OG RISIKO VED AKTIEINVESTE-RINGER PÅ KORT OG LANG SIGT

Steen Nielsen and Ole Risager

Abstract: Dette papir beskriver afkast og risici ved investering i det danske aktiemarked over

en lang historisk periode. Det er almindeligt kendt, at aktier giver et højt gennemsnitligt afkast

sammenlignet med obligationer mod til gengæld at være mere risikable på kort sigt. Derimod er

det mere kontroversielt, om risikoen ved langsigtede aktieinvesteringer stiger fuldt ud ligeså

meget som det forventede afkast. Papiret indeholder resultater, der viser, at gode aktieår i

Danmark har tendens til at efterfølges af dårlige år og omvendt. På grund af denne tendens til

mean reversion er aktieinvestering gunstigere for en investor med lang horisont end for én med

kort horisont. Mean reversion-fænomenet er desuden mere udpræget i Danmark end i f. eks. USA.

Keywords: Aktieinvestering; (follow links to similar papers)

JEL-Codes: A00; (follow links to similar papers)

22 pages, February 1, 2001

Before downloading any of the electronic versions below you should read our statement on copyright.
Download GhostScript for viewing Postscript files and the Acrobat Reader for viewing and printing pdf files.

Full text versions of the paper:

7512    PDF-file
Download Statistics

Questions (including download problems) about the papers in this series should be directed to Lars Nondal ()
Report other problems with accessing this service to Sune Karlsson () or Helena Lundin ().

Programing by
Design by Joachim Ekebom

Handle: RePEc:hhs:cbsnow:2001_002 This page was generated on 2014-12-14 19:21:48