S-WoPEc
 
Scandinavian Working Papers in Economics
HomeAboutSeriesSubject/JEL codesAdvanced Search
FIEF - Trade Union Institute for Economic Research Working Paper Series, FIEF - Trade Union Institute for Economic Research

No 202:
Intelligens och personlighetsdrag som förklaring till inkomst(löne-)skillnader mellan individer

Jesper Antelius () and Johnny Zetterberg

Abstract: Social kompetens, pålitlighet, självförtroende etc betraktas allmänt som värdefulla personlighetsdrag för individens karriärmöjligheter och löneutveckling men förekommer sällan som förklaringsfaktorer i empirisk lönebildningsforskning, mycket beroende på att det i regel saknas tillräckligt detaljerade individdatamaterial. Vid sidan av intelligens är sådana personlighetsdrag viktiga för att förklara löneskillnader mellan individer med till synes likartad utbildning. I denna uppsats redovisas empiriska resultat från en framväxande lönebildningslitteratur om individens personlighetsdrag som lönebestämmande faktor. I detta sammanhang redovisas också preliminära resultat från en ny svensk studie som bl a visar att personlighetsdrag i termer av individens självuppfattning är lönsamt särskilt i höga lönelägen i inkomstfördelningen.

Keywords: Incitamentspåverkande preferenser; kognitiv och icke-kognitiv förmåga; relativ och absolut självuppfattning; inkomstfördelning; (follow links to similar papers)

JEL-Codes: J31; M54; (follow links to similar papers)

22 pages, October 12, 2004

Before downloading any of the electronic versions below you should read our statement on copyright.
Download GhostScript for viewing Postscript files and the Acrobat Reader for viewing and printing pdf files.

Full text versions of the paper:

WP202.pdf    PDF-file (157kB) 
Download Statistics

Questions (including download problems) about the papers in this series should be directed to Sune Karlsson ()
Report other problems with accessing this service to Sune Karlsson () or Helena Lundin ().

Programing by
Design by Joachim Ekebom

Handle: RePEc:hhs:fiefwp:0202 This page was generated on 2014-12-14 19:22:17