S-WoPEc
 
Scandinavian Working Papers in Economics
HomeAboutSeriesSubject/JEL codesAdvanced Search
Hanken School of Economics Working Papers, Hanken School of Economics

No 533:
Word-of-mouth-forskning – Från ett beteendevetenskapligt perspektiv mot ett företagsperspektiv

Mikael Berndtson ()

Abstract: Syftet med denna artikel är att systematisera och analysera litteratur som anknyter till word-of-mouth-kommunikation (hädanefter WOM). Med konsumentdominerad marknadskommunikation avses att konsumenterna sinsemellan oberoende av företaget söker och sprider marknadsinformation. Den enda motsvarande litteraturanalys som förefaller att finnas publicerad är fyrtio år gammal (Arndt 1967). Sedan dess har det tillkommit en ansenlig mängd företagsekonomisk forskning som tydligt avviker från Johan Arndts, vilken huvudsakligen baserade sig den beteendevetenskapliga litteraturen.

Keywords: word-of-mouth; word-of-mouth-kommunikation; konsumentdominerad marknadskommunikation; (follow links to similar papers)

26 pages, December 10, 2007

Before downloading any of the electronic versions below you should read our statement on copyright.
Download GhostScript for viewing Postscript files and the Acrobat Reader for viewing and printing pdf files.

Downloadable files:

533-978-951-555-975-3pdf.pdf    PDF-file
Download Statistics

Questions (including download problems) about the papers in this series should be directed to Staffan Dellringer ()
Report other problems with accessing this service to Sune Karlsson () or Helena Lundin ().

Programing by
Design by Joachim Ekebom

Handle: RePEc:hhb:hanken:0533 This page was generated on 2014-12-14 19:22:45