S-WoPEc
 
Scandinavian Working Papers in Economics
HomeAboutSeriesSubject/JEL codesAdvanced Search
The Economic Research Institute, Stockholm School of Economics SSE/EFI Working Paper Series in Economics and Finance

No 421:
Institutionella förutsättningar för entreprenörskap och företagstillväxt

Magnus Henrekson ()

Abstract: En trend i de ledande industriländerna mot mindre enheter och ett stort jobbskapande netto i små, nya och snabbväxande företag betyder att entreprenörskapet i dag är betydligt viktigare än tidigare. Samtidigt har Sverige långsiktigt haft en svag tillväxt relativt andra länder och ett svagt jobbskapande netto i det privata näringslivet. Denna svaga makroutveckling stämmer väl överens med ett antal studier som på mikronivå belagt en låg tillväxtvilja bland små och nystartade företag i Sverige. Det är inte minst därför av stort intresse att identifiera de viktigaste institutionella villkoren för entreprenörskap och företagstillväxt och hur olika villkor kan förväntas påverka företag av olika storlek, ålder, kapitalintensitet och med olika branschtillhörighet och behov av entreprenörsinsatser. I detta kapitel identifieras flera sådana faktorer: beskattningen av entreprenörs- och arbetsinkomster, sparandet och riskkapitalförsörjningen, riskkapital-marknadernas förutsättningar, lönebildningen, regleringarna på arbetsmarknaden och den offentliga sektorns monopolisering av stora delar av produktionen. Under det senaste decenniet har de institutionella villkoren blivit avsevärt gynnsammare än tidigare framförallt genom omfattande avregleringar av viktiga marknader och lägre beskattning av entreprenörsinkomster, kapital och arbetskraft. Det går också att skönja ett tydligt uppsving i den entreprenöriella aktiviteten i Sverige under senare år.

Keywords: Entreprenörskap; företagsklimat; företagstillväxt; institutionella villkor; (follow links to similar papers)

JEL-Codes: H30; J21; L52; (follow links to similar papers)

36 pages, January 4, 2001

Under utgivning i Per Davidsson, Frédéric Delmar och Johan Wiklund, red., Tillväxt: svensk forskning om företags expansion. Örebro: Forum för Småföretagsforskning.

Before downloading any of the electronic versions below you should read our statement on copyright.
Download GhostScript for viewing Postscript files and the Acrobat Reader for viewing and printing pdf files.

Full text versions of the paper:

hastef0421.pdf    PDF-file (163kB) 
Download Statistics
This paper is published as:
Henrekson, Magnus, (2001), 'Institutionella förutsättningar för entreprenörskap och företagstillväxt' in Davidsson, Per, Frederic Delmar and Johan Wiklund (eds.) Tillväxtföretagen i Sverige, chapter 1, pages 38-82, SNS Förlag, Stockholm, ISBN 91-7150-837-6.Questions (including download problems) about the papers in this series should be directed to Helena Lundin ()
Report other problems with accessing this service to Sune Karlsson () or Helena Lundin ().

Programing by
Design by Joachim Ekebom

Handle: RePEc:hhs:hastef:0421 This page was generated on 2014-12-14 19:23:01