S-WoPEc
 
Scandinavian Working Papers in Economics
HomeAboutSeriesSubject/JEL codesAdvanced Search
The Economic Research Institute, Stockholm School of Economics SSE/EFI Working Paper Series in Economics and Finance

No 504:
Hälsoekonomiska utvärderingar som underlag för beslut om pris och subventionering. Riktlinjer och beslutskriterier.

Bengt Jönsson () and Jonas Lundkvist ()

Abstract: Intresse och användning av hälsoekonomiska utvärderingar som underlag vid beslut om pris och subentionering av läkemedel ökar i de flesta länder. Många länder har infört mer eller mindre formella krav på hälsoekonomisk dokumentation inför sådana beslut och ett flertal länder och organisationer har även tagit fram riktlinjer för hur ekonomiska utvärderingar bör vara utförda. En genomgång av dessa riktlinjer visar att det finns stora likheter mellan dem, även om det finns skillnader i vissa detaljer. Ekonomiska utvärderingar bildar i allt ökande utsträckning underlag för beslut, men det är dock oklart vilken roll de i praktiken spelar.

Keywords: Läkemedel; riktlinjer; ekonomiska utvärderingar; subventionering; prissättning.; (follow links to similar papers)

JEL-Codes: I11; I18; (follow links to similar papers)

38 pages, August 22, 2002, Revised August 28, 2002

Before downloading any of the electronic versions below you should read our statement on copyright.
Download GhostScript for viewing Postscript files and the Acrobat Reader for viewing and printing pdf files.

Full text versions of the paper:

hastef0504.pdf    PDF-file (355kB) 
Download Statistics

Questions (including download problems) about the papers in this series should be directed to Helena Lundin ()
Report other problems with accessing this service to Sune Karlsson () or Helena Lundin ().

Programing by
Design by Joachim Ekebom

Handle: RePEc:hhs:hastef:0504 This page was generated on 2014-12-14 19:23:04