S-WoPEc
 
Scandinavian Working Papers in Economics
HomeAboutSeriesSubject/JEL codesAdvanced Search
The Economic Research Institute, Stockholm School of Economics SSE/EFI Working Paper Series in Economics and Finance

No 505:
Nya läkemedel i Sverige: Innovationshöjd, prissättning och marknadsframgång.

Bengt Jönsson (), Jonas Lundkvist () and Björn Persson ()

Abstract: I denna rapport analyseras sambandet mellan priser, marknadsandelar och terapeutisk innovationshöjd för ett antal läkemedel (NCE preparat) introducerade på den svenska marknaden mellan 1987 och 2000. Det finns ett positivt samband mellan innovationshöjd och prispremier vid tidpunkten för marknadsintroduktion. De mest innovativa läkemedlen erhåller i genomsnitt ett nio gånger högre pris än de substitut som redan finns. Även läkemedel som inte innebär någon terapeutisk förbättring alls erhåller en prispremie över befintliga substitut. De reala priserna för läkemedlen fallre över tiden, oavsett innovationsgrad.Det finns också ett starkt positivt samband mellan innovationsgrad och de marknadsandelar ett läkemedel erhåller vid introduktionen. De mest innovativa läkemedlen skapar i många fall en ny marknad, medan de minst innovativa läkemedlen oftast erhåller en relativt liten marknad. Det föreligger inget statistiskt samband mellan prispremier och antalet substitut. Detta kan tolkas som att priskonkurrensen är satt ur spel på den reglerade marknaden.

Keywords: Läkemedel; innovationsgrad; pris; marknadsandel.; (follow links to similar papers)

JEL-Codes: I11; (follow links to similar papers)

39 pages, August 22, 2002, Revised August 28, 2002

Before downloading any of the electronic versions below you should read our statement on copyright.
Download GhostScript for viewing Postscript files and the Acrobat Reader for viewing and printing pdf files.

Full text versions of the paper:

hastef0505.pdf    PDF-file (985kB) 
Download Statistics

Questions (including download problems) about the papers in this series should be directed to Helena Lundin ()
Report other problems with accessing this service to Sune Karlsson () or Helena Lundin ().

Programing by
Design by Joachim Ekebom

Handle: RePEc:hhs:hastef:0505 This page was generated on 2014-12-14 19:23:04