S-WoPEc
 
Scandinavian Working Papers in Economics
HomeAboutSeriesSubject/JEL codesAdvanced Search
Institutet för Framtidsstudier - Institute for Futures Studies Arbetsrapport, Institutet för Framtidsstudier - Institute for Futures Studies

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2013 2016

No. 2002:10: Social snedrekrytering till högre studier - En litteraturöversikt Full Text
Eva Ranehill

No. 2002:9: Pathways to Retirement and Retirement Incentives in Sweden Full Text
Mårten Palme and Ingemar Svensson

No. 2002:8: The Timing of Retirement and Social Security Reforms: Measuring Individual Welfare Changes Full Text
Anders Karlström, Mårten Palme and Ingemar Svensson

No. 2002:7: Demografi och finansmarknad - en översikt av empirisk forskning Full Text
Erik Barnekow

No. 2002:6: Svensk invandring och arbetsmarknaden Full Text
Anna Essén

No. 2002:5: Alva´s Futures Ideas in the construction of Swedish Futures Studies Full Text
Jenny Andersson

No. 2002:4: Vad är nytt under solen? Om problemet med att veta vad som är nytt i historien och samhället. Full Text
Stefan Olsson

No. 2002:3: Den starka alkoholstatens fall Full Text
Torbjörn Lundqvist

No. 2002:2: Demography and Finance - Finance and Growth Full Text
Paul Simon

No. 2002:1: Arbetskraft och konkurrensbegränsning; aktörsperspektiv på den svenska modellen och framtiden Full Text
Torbjörn Lundqvist


2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2013 2016
Download statistics for the working paper series and S-WoPEc

Questions (including download problems) about the papers in this series should be directed to Erika Karlsson ()
Report other problems with accessing this service to Sune Karlsson () or Helena Lundin ().

Programing by
Design by Joachim Ekebom

  This page was generated on 2016-04-14 21:03:09