S-WoPEc
 
Scandinavian Working Papers in Economics
HomeAboutSeriesSubject/JEL codesAdvanced Search
Institutet för Framtidsstudier - Institute for Futures Studies Arbetsrapport, Institutet för Framtidsstudier - Institute for Futures Studies

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2013 2016

No. 2009:21: The geographies of recruiting a partner from abroad. An exploration of Swedish data Full Text
John Östh, Maarten van Ham and Thomas Niedomysl

No. 2009:20: Kriminalitet och livschanser. Uppväxtvillkor, brottslighet och levnadsförhållanden som vuxen Full Text
Anders Nilsson and Felipe Estrada

No. 2009:19: Könsperspektiv inom framtidsstudier. En studie av tidskriften Futures: the journal of policy, planning and future studies 1968-2008 Full Text
Livia Johannesson

No. 2009:18: Balansen mellan de unga och de gamla. Intergenerationella resursomfördelningar och en åldrande befolkning Full Text
Daniel Hallberg

No. 2009:17: Social mobilitet och yrkestillfredsställelse - spelar mamma och pappa någon roll? Full Text
Susanne Alm

No. 2009:16: Stability of college rankins. A study of relative earnings estimates applying different methods and models on Swedish data Full Text
Marie Gartell

No. 2009:15: Housing and first births in Sweden, 1972-2005 Full Text
Sara Ström

No. 2009:14: Service utan lokal närvaro? Förändringar av statlig direktservice i Dalarnas län under 2000-talet Full Text
Maria Elowsson

No. 2009:13: Towards common European health policies: what are the implications for the Nordic countries? Full Text
Paula Blomqvist and Jakob Larsson

No. 2009:12: Omvärldsanalys i statliga myndigheter. Framväxt, organisation och arbetsmetoder Full Text
Samuel Bohman

No. 2009:11: Activation in integrated sevices?. Bridging social and employment services in European countries Full Text
Renate Minas

No. 2009:10: Strategisk omvärldsanalys vid myndigheter Full Text
Torbjörn Lundqvist

No. 2009:9: Energy policy and regulatory challenges in natural gas infrastructure and supply in the energy transition in Sweden Full Text
José Alberto Hernández Ibarzábal

No. 2009:8: Socialt kapital och karteller Full Text
Torbjörn Lundqvist

No. 2009:7: IFSIM Handbook Full Text
Elisa Baroni, Jovan Zamac and Gustav Öberg

No. 2009:6: Childbearing of students. The case of Sweden Full Text
Sara Thalberg

No. 2009:5: Emergence of Foresight Activities in Swedish Government Authorities Full Text
Torbjörn Lundqvist

No. 2009:4: När lanthandeln stänger. En studie av lanthandelns betydelse för flyttning in och ut och för människorna i byn. Full Text
Jan Amcoff, Peter Möller and Erik Westholm

No. 2009:3: Från shopping till sanningsserum. En typologi över förutsägelser Full Text
Ann Bergman and Jan Ch Karlsson

No. 2009:2: Unemployment and subsequent earnings for Swedish college graduates. A study of scarring effects Full Text
Marie Gartell

No. 2009:1: The Effect of Parental Wealth on Tenure Choice. A Study of family background and young adults housing situation Full Text
Cecilia Enström Öst


2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2013 2016
Download statistics for the working paper series and S-WoPEc

Questions (including download problems) about the papers in this series should be directed to Erika Karlsson ()
Report other problems with accessing this service to Sune Karlsson () or Helena Lundin ().

Programing by
Design by Joachim Ekebom

  This page was generated on 2016-04-14 21:03:09