S-WoPEc
 
Scandinavian Working Papers in Economics
HomeAboutSeriesSubject/JEL codesAdvanced Search
Institutet för Framtidsstudier - Institute for Futures Studies Arbetsrapport, Institutet för Framtidsstudier - Institute for Futures Studies

No 2000:2:
Tunga trender i den globala utvecklingen

Bo Malmberg () and Lena Sommestad

Abstract: Huvudsyftet med denna rapport är att identifiera vilka ”tunga trender” som kommer att prägla samhällsutvecklingen under 2000-talet. Metodiskt har vi valt att utnyttja en demografisk förklaringsansats. På basis av befolkningsprognoser som visar förskjutningar i den globala åldersstrukturen, konstruerar vi prognoser över förväntad inkomstutveckling i olika delar av världen år fram till år 2050. Dessa prognoser utgör, enligt vår uppfattning, det basscenario, som varje framtidsdiskussion måste förhålla sig till. I rapporten diskuteras vidare vad de globala demografiska och ekonomiska trenderna kan komma att betyda ur ett miljöperspektiv. Dels analyseras möjliga samband mellan åldersstruktur, inkomstnivå och miljöpåverkan, dels försöker vi identifiera centrala utmaningar för 2000-talets miljöarbete.

Keywords: trender; samhällsutvecklingen; 2000-talet; (follow links to similar papers)

JEL-Codes: A00; (follow links to similar papers)

37 pages, September 2000

ISBN 91-89655-09-5

Before downloading any of the electronic versions below you should read our statement on copyright.
Download GhostScript for viewing Postscript files and the Acrobat Reader for viewing and printing pdf files.

Full text versions of the paper:

20051201132746filaSCjy7imPgH9D2BjQETD.pdf    PDF-file
Download Statistics

Questions (including download problems) about the papers in this series should be directed to Erika Karlsson ()
Report other problems with accessing this service to Sune Karlsson () or Helena Lundin ().

Programing by
Design by Joachim Ekebom

Handle: RePEc:hhs:ifswps:2000_002 This page was generated on 2016-04-14 21:03:06