S-WoPEc
 
Scandinavian Working Papers in Economics
HomeAboutSeriesSubject/JEL codesAdvanced Search
Institutet för Framtidsstudier - Institute for Futures Studies Arbetsrapport, Institutet för Framtidsstudier - Institute for Futures Studies

No 2002:6:
Svensk invandring och arbetsmarknaden

Anna Essén

Abstract: Kan invandring bidra till försörjningen av det stora antalet pensionärer som förväntas i framtiden?

Forskning visar att de ekonomiska konsekvenser som invandring medför i mottagarlandet beror på hur väl invandrare integreras på arbetsmarknaden. Det finns i detta avseende stora skillnader bland arbetskraftsinvandrare och flyktingar som kommit till Sverige under efterkrigstiden. Det är vidare osäkert i vilken grad emigranter i framtiden kommer att söka sig till Sverige. Detta är sannolikt relaterat till hur väl dagens invandrare assimileras ekonomiskt.

Keywords: invandring; migration; arbetsmarknad; (follow links to similar papers)

JEL-Codes: J00; (follow links to similar papers)

64 pages, February 2002

ISBN 91-89655-25-7

Before downloading any of the electronic versions below you should read our statement on copyright.
Download GhostScript for viewing Postscript files and the Acrobat Reader for viewing and printing pdf files.

Full text versions of the paper:

20051201133251fil048Ti3PL2UIwRJQEBbDG.pdf    PDF-file
Download Statistics

Questions (including download problems) about the papers in this series should be directed to Erika Karlsson ()
Report other problems with accessing this service to Sune Karlsson () or Helena Lundin ().

Programing by
Design by Joachim Ekebom

Handle: RePEc:hhs:ifswps:2002_006 This page was generated on 2016-04-14 21:03:07