S-WoPEc
 
Scandinavian Working Papers in Economics
HomeAboutSeriesSubject/JEL codesAdvanced Search
Institutet för Framtidsstudier - Institute for Futures Studies Arbetsrapport, Institutet för Framtidsstudier - Institute for Futures Studies

No 2002:7:
Demografi och finansmarknad - en översikt av empirisk forskning

Erik Barnekow

Abstract: Rapporten ger en översikt av den empiriska forskningen kring demografins påverkan på finansmarknaden. Fokus ligger på att beskriva de använda metoderna i mikrostudier av hushållens ekonomiska beteende över livscykeln samt i makrostudier av åldersstrukturens påverkan på finansiella variabler. Rapporten beskriver också de studier som utifrån ett internationellt perspektiv utreder graden av heterogenitet i hushållens beteende och i åldersstrukturen och hur denna heterogenitet påverkar effekten av demografiska förändringar på finansmarknaden.

Keywords: demografi; finansmarknad; (follow links to similar papers)

JEL-Codes: J00; (follow links to similar papers)

31 pages, October 2002

ISBN 91-89655-26-5

Before downloading any of the electronic versions below you should read our statement on copyright.
Download GhostScript for viewing Postscript files and the Acrobat Reader for viewing and printing pdf files.

Full text versions of the paper:

20051201133310filk3989PC78qwP89Xm5PVI.pdf    PDF-file
Download Statistics

Questions (including download problems) about the papers in this series should be directed to Erika Karlsson ()
Report other problems with accessing this service to Sune Karlsson () or Helena Lundin ().

Programing by
Design by Joachim Ekebom

Handle: RePEc:hhs:ifswps:2002_007 This page was generated on 2016-04-14 21:03:07