S-WoPEc
 
Scandinavian Working Papers in Economics
HomeAboutSeriesSubject/JEL codesAdvanced Search
Institutet för Framtidsstudier - Institute for Futures Studies Arbetsrapport, Institutet för Framtidsstudier - Institute for Futures Studies

No 2003:13:
Regional befolkningsomfördelning bland unga och gamla

Jan Amcoff ()

Abstract: Efter några decennier av måttlig befolkningsomfördelning i Sverige gav 1990-talets andra hälft tydligt prov på en geografisk koncentration av befolkningen. Här argumenteras för att befolkningsomfördelningen bör undersökas på en geografisk nivå med samma höga upplösningsgrad som människors bosättning sker. Av denna uppsats framgår att befolkningen inte bara koncentreras regionalt, utan också polariseras inomregionalt. Det är framför allt unga vuxna och barn (!) som i allt högre grad bor i de största tärorterna. De mellanstora tätorterna förlorar mest befolkning på omfördelningen, medan landsbygden klarat sig bättre trots att dess befolkning inte längre föryngras. Följaktligen spelar regionernas ortsstorleksstruktur en roll för deras befolkningsutveckling. Befokningens äldre omfördelas geografiskt i mindre grad än de unga, men i andra riktningen, d v s till de mellanstora tätorterna. Som en effekt av detta tenderar ålderssegregeringen öka i Sveriges befolkning.

Keywords: regional befolkningsomfördelning; befolkningsprognoser; (follow links to similar papers)

JEL-Codes: R00; (follow links to similar papers)

25 pages, July 14, 2004

ISBN 91-89655-44-3

Before downloading any of the electronic versions below you should read our statement on copyright.
Download GhostScript for viewing Postscript files and the Acrobat Reader for viewing and printing pdf files.

Full text versions of the paper:

20051201133927fil0unPKXK6uE0nxB0hGocV.pdf    PDF-file
Download Statistics

Questions (including download problems) about the papers in this series should be directed to Erika Karlsson ()
Report other problems with accessing this service to Sune Karlsson () or Helena Lundin ().

Programing by
Design by Joachim Ekebom

Handle: RePEc:hhs:ifswps:2003_013 This page was generated on 2016-04-14 21:03:07