S-WoPEc
 
Scandinavian Working Papers in Economics
HomeAboutSeriesSubject/JEL codesAdvanced Search
Institutet för Framtidsstudier - Institute for Futures Studies Arbetsrapport, Institutet för Framtidsstudier - Institute for Futures Studies

No 2004:1:
Inkomstpremier av lärosäten för män och kvinnor som tog en examen under 1990-talet

Marie Gartell () and Håkan Regnér

Abstract: Resultaten i den här studien visar att sambandet mellan lärosäte och inkomster ser mycket olika ut för kvinnor och män. För kvinnor är få lärosäten statistiskt säkerställda och resultaten är känsliga för olika modellspecifikationer. För män är flera lärosäten statistiskt säkerställda samtidigt som resultaten är stabila mellan olika specifikationer. Val av regional arbetsmarknad förklarar sambandet mellan lärosäte och inkomster för kvinnor men inte för män. Resultaten från kvantilregressioner tyder på att det finns lärosäten som har stor betydelse för inkomster i toppen av fördelningen för såväl män som kvinnor. Men det är olika lärosäten som är signifikanta för kvinnor och män. Dessutom har samma lärosäte sällan samma betydelse för kvinnors och mäns inkomster. De stora skillnaderna i resultaten mellan män och kvinnor kan vara ett tecken på att lärosätesestimaten på individnivå inte kan tolkas i termer av kvalitetsskillnader. Resultaten visar också att lärosätesestimat från mikrolöneekvationer inte lämpar sig för rangordning av lärosäten.

Keywords: samband lärosäten inkomster; inkomstpremier män kvinnor; (follow links to similar papers)

JEL-Codes: I00; (follow links to similar papers)

63 pages, March 18, 2004

ISBN 91-89655-45-1

Before downloading any of the electronic versions below you should read our statement on copyright.
Download GhostScript for viewing Postscript files and the Acrobat Reader for viewing and printing pdf files.

Full text versions of the paper:

20051201134105filAJ1egEf4OQbC6jJeA2rQ.pdf    PDF-file
Download Statistics

Questions (including download problems) about the papers in this series should be directed to Erika Karlsson ()
Report other problems with accessing this service to Sune Karlsson () or Helena Lundin ().

Programing by
Design by Joachim Ekebom

Handle: RePEc:hhs:ifswps:2004_001 This page was generated on 2016-04-14 21:03:07