S-WoPEc
 
Scandinavian Working Papers in Economics
HomeAboutSeriesSubject/JEL codesAdvanced Search
Research Institute of Industrial Economics (IFN) Working Paper Series

No 269:
Den stora norrlandsutredningen vid IUI 1939-1948

Rolf Henriksson

Abstract: Norrlandsutredningen intar en särställning i lUIs historia. Redan dess omfattning och varaktighet ger den en förstarangsplats bland institutets tidigaste utredningar. Tidvis svarade den för mer än hälften av dettas utredningsbudget och den pågick under nästan ett decennium. Initiativet till utredningen togs redan några veckor efter institutets start våren 1939 och dess sista publikationer kom av trycket så sent som 1948. Vad som föranlett den följande mera ingående belysningen av Norrlandsutredningen är dock främst dess forskningsorganisatoriska särdrag. Den kom länge att bedrivas närmast som en fristående underavdelning inom IUI och helt integrerad i lUIs övriga utredningsverksamhet kom den egentligen aldrig att bli. Men även om dess historia ligger något vid sidan av lUIs, kan lUIs tidigare år inte anses ha blivit fullt tecknade om inte Norrlandsutredningens plats i bilden närmare fixerats.

Keywords: Missing; (follow links to similar papers)

JEL-Codes: A00; (follow links to similar papers)

94 pages, December 1990

Before downloading any of the electronic versions below you should read our statement on copyright.
Download GhostScript for viewing Postscript files and the Acrobat Reader for viewing and printing pdf files.

Full text versions of the paper:

wp269.pdf    PDF-file
Download Statistics

Questions (including download problems) about the papers in this series should be directed to Elisabeth Gustafsson ()
Report other problems with accessing this service to Sune Karlsson () or Helena Lundin ().

Programing by
Design by Joachim Ekebom

Handle: RePEc:hhs:iuiwop:0269 This page was generated on 2014-12-14 19:23:56