S-WoPEc
 
Scandinavian Working Papers in Economics
HomeAboutSeriesSubject/JEL codesAdvanced Search
Research Institute of Industrial Economics (IFN) Working Paper Series

No 285:
Sveriges val i ett integrerat Europa

Thomas Andersson

Abstract:

Den här rapporten analyserar Sveriges val mellan en optimal anpassning till EG och medlemskap med hänsyn till värdet av svenskt manöverutrymme respektive inflytande på EGs beslut. Vad gäller handelspolitiken kan Sverige i teorin vara mer öppet utanför EG, men i praktiken förhindras detta av behovet att få tillgång till EGs fyra friheter, utan vilka Sverige går miste om investeringar, arbetstillfällen och teknologi. Vidare talar behoven av internationellt samarbete vad gäller miljön, strukturomvandling och ökad konkurrens i Sverige till fördel för medlemskap, medan faran av en svårhanterlig EG-byråkrati kan tala emot. Avslutningsvis konstateras att EG-debatten behöver analyseras i ett samhällsekonomiskt perspektiv, och ämnen för fortsatt forskning presenteras.

Keywords: Missing; (follow links to similar papers)

JEL-Codes: A00; (follow links to similar papers)

30 pages, December 1990

Before downloading any of the electronic versions below you should read our statement on copyright.
Download GhostScript for viewing Postscript files and the Acrobat Reader for viewing and printing pdf files.

Full text versions of the paper:

wp285.pdf    PDF-file
Download Statistics

Questions (including download problems) about the papers in this series should be directed to Elisabeth Gustafsson ()
Report other problems with accessing this service to Sune Karlsson () or Helena Lundin ().

Programing by
Design by Joachim Ekebom

Handle: RePEc:hhs:iuiwop:0285 This page was generated on 2014-12-14 19:23:57