S-WoPEc
 
Scandinavian Working Papers in Economics
HomeAboutSeriesSubject/JEL codesAdvanced Search
Department of Business and Management Science, Norwegian School of Economics (NHH) Discussion Papers, Department of Business and Management Science, Norwegian School of Economics (NHH)

No 2013/8:
Preferansevalg: Opptellingsregler og velgeradferd

Eivind Stensholt ()

Abstract: Ved preferansevalg gir velgeren en mer eller mindre fullstendig rangering av alternativene eller kandidatene. Hovedtemaene på disse sidene presenteres i innledningskapitlet: tre store familier av preferansevalg, nemlig poengvalg, Condorcet-valg og stemmeoverføringsvalg, samt modellering av velgernes tilpasning til de ulike opptellingsregler. Samspillet mellom opptellingsreglene og velgernes adferd avgjør et valg. Flere metoder i studiet av dette samspillet presenteres og anvendes på tilpassede og virkelige eksempler. Selv om man primært er motivert for å studere den ene faktoren, må man vurdere hva den andre faktoren betyr i samspillet. Jeg håper at lesere med ulike mål og innfallsvinkler kan finne metoder og modeller av interesse. Viktige problemer melder seg allerede i valg med tre kandidater. Sirkeldelingsmodellen omfatter et piktogram som visualiserer preferansevalg med tre kandidater eller kandidattripler i valg med flere kandidater. Et program (i Maple) for beregning og utskrift av piktogrammet forklares og gjengis fullstendig i et appendiks.

Keywords: Preferansevalg; poengvalg; Condorcet-valg; stemmeoverføringsvalg; sirkeldelingsmodell; (follow links to similar papers)

JEL-Codes: C00; (follow links to similar papers)

98 pages, August 29, 2013

Before downloading any of the electronic versions below you should read our statement on copyright.
Download GhostScript for viewing Postscript files and the Acrobat Reader for viewing and printing pdf files.

Full text versions of the paper:

0813.pdf    PDF-file
Download Statistics

Questions (including download problems) about the papers in this series should be directed to Stein Fossen ()
Report other problems with accessing this service to Sune Karlsson () or Helena Lundin ().

Programing by
Design by Joachim Ekebom

Handle: RePEc:hhs:nhhfms:2013_008 This page was generated on 2014-12-14 19:25:17