S-WoPEc
 
Scandinavian Working Papers in Economics
HomeAboutSeriesSubject/JEL codesAdvanced Search
Centre for Land Tenure Studies, Norwegian University of Life Sciences CLTS Working Papers, Centre for Land Tenure Studies, Norwegian University of Life Sciences

No 10/13:
Allmenningsrett og naturvern i Skjåk kommune

Mari Reiten ()

Abstract: Denne artikkelen tar for seg hvordan det er å være allmenningsberettiget i Skjåk Almenning når det kommer strenge reguleringer fra offentlig hold. Hvordan påvirker verneforskriftene den faktiske bruken? Og hvordan er brukernes holdninger rundt vernet i områdene? Studiens resultater er basert på en undersøkelse blant allmenningsberettigede i Skjåk Almenning og intervjuer med Skjåk Almenning og forvaltningen. Studien har vist at bruken i forhold til de ulike allmenningsrettene ikke blir direkte påvirket av verneforskriftene. Det er ikke veldig store forandringer i bruken før og etter vernet kom. Det er imidlertid tydelig at vernet har en negativ konsekvens når det gjelder oppfatningen blant brukerne. Det oppleves som et stort overtramp, tap av tillit og at de blir umyndiggjort når forvaltningen blir lagt til sentrale myndigheter. De mener selv – og ingen har sagt seg uenige - at områdene i Skjåk Almenning har blitt forvaltet av bygdefolket på en god måte i mer enn 200 år. Men vil dette fortsette inn idet nye forvaltningsregimet?

Keywords: Rights of common; Skjåk; conservation; history; crowding out effect; (follow links to similar papers)

JEL-Codes: Q20; Q29; (follow links to similar papers)

13 pages, August 23, 2013

Before downloading any of the electronic versions below you should read our statement on copyright.
Download GhostScript for viewing Postscript files and the Acrobat Reader for viewing and printing pdf files.

Full text versions of the paper:

clts_wp10_2013.pdf    PDF-file
Download Statistics

Questions (including download problems) about the papers in this series should be directed to Kateryna Krutskykh ()
Report other problems with accessing this service to Sune Karlsson () or Helena Lundin ().

Programing by
Design by Joachim Ekebom

Handle: RePEc:hhs:nlsclt:2013_010 This page was generated on 2016-01-06 15:38:16