S-WoPEc
 
Scandinavian Working Papers in Economics
HomeAboutSeriesSubject/JEL codesAdvanced Search
Centre for Land Tenure Studies, Norwegian University of Life Sciences CLTS Working Papers, Centre for Land Tenure Studies, Norwegian University of Life Sciences

No 8/16:
Jordleie og bruksstruktur i tre norske kommuner

Stein T. Holden (), Erling Berge, Espen O. Sjaastad, Geir H. Strand and Håvard Steinsholt

Abstract: Omfanget av jordleie og bruksstruktur for tre norske kommuner (Norddal, Rissa og Ås) fra tre ulike landsdeler sammenlignes for årene 2004 og 2013 basert på data fra Statens Landbruksforvaltning (produksjonstilskudd) og Statens Kartverk (eid areal). Ås antas å være typisk for kornproduksjon på Østlandet, Rissa er typisk for Midt-Norge hvor melkeproduksjon dominerer, og Norddal er en typisk Vestlandskommune med topografiske utfordringer. Vi finner at omfanget av jordleie har økt særlig i Norddal og Rissa i denne perioden. Jordleie, omsettbare melkekvoter, ny teknologi og organisasjonsformer (samdrifter) har bidratt til å skape større og mer rasjonelle driftsenheter mer uavhengig fra eierstrukturen enn tidligere. Nøkkelord:

Keywords: Jordleie; bruksstruktur; landbrukseiendommer; landbrukspolitikk; strukturelle endringer; (follow links to similar papers)

JEL-Codes: Q15; Q18; Q24; R14; (follow links to similar papers)

44 pages, April 7, 2016

Before downloading any of the electronic versions below you should read our statement on copyright.
Download GhostScript for viewing Postscript files and the Acrobat Reader for viewing and printing pdf files.

Full text versions of the paper:

clts_wp_08_16.pdf    PDF-file
Download Statistics

Questions (including download problems) about the papers in this series should be directed to Kateryna Krutskykh ()
Report other problems with accessing this service to Sune Karlsson () or Helena Lundin ().

Programing by
Design by Joachim Ekebom

Handle: RePEc:hhs:nlsclt:2016_008 This page was generated on 2016-04-07 15:37:39