S-WoPEc
 
Scandinavian Working Papers in Economics
HomeAboutSeriesSubject/JEL codesAdvanced Search
School of Business, Örebro University Working Papers, School of Business, Örebro University

No 2009:5:
Principer för hållbarhetsredovisning i teori och praktik: En studie av fjärrvärmebranschen.

Sven Helin () and Magnus Frostenson ()

Abstract: Intresset för hållbar utveckling har ökat markant under det senaste åren. Inte minst märks det i att allt fler företag numera lämnar hållbarhetsredovisningar. I takt med denna utveckling har även olika ramverk växt fram för att utveckla kvaliteten på dessa redovisningar där GRI(GlobalReportingInitiative)är den vanligast förekommande. I den här rapporten granskar vi fjärrvärmeföretag (143 företag) i syfte att kartlägga hur de redovisar hållbarhetsinformation och om de redovisningsprinciper som presenteras i GRI:s ramverk beaktas och tillämpas. Resultatet visar att endast ett fåtal av företagen följer GRI:s ramverk men att ungefär hälften av företagen lämnar någon form av hållbarhetsredovisning separat eller som en del av årsredovisningen. Studien visar också att den information som lämnas av de företag som inte följer GRI:s riktlinjer är olikartad och ofta saknar precision varför exempelvis möjligheten att jämföra företag är liten samt pekar på att behovet av redovisningsstandards för hållbarhetsredovisning.

Keywords: Sustainability reporting; GRI; energy industry; Sweden; (follow links to similar papers)

JEL-Codes: M40; (follow links to similar papers)

24 pages, March 27, 2009

Before downloading any of the electronic versions below you should read our statement on copyright.
Download GhostScript for viewing Postscript files and the Acrobat Reader for viewing and printing pdf files.

Full text versions of the paper:

wp-5-2009.pdf    PDF-file
Download Statistics

Questions (including download problems) about the papers in this series should be directed to Forskningsadministratör ()
Report other problems with accessing this service to Sune Karlsson () or Helena Lundin ().

Programing by
Design by Joachim Ekebom

Handle: RePEc:hhs:oruesi:2009_005 This page was generated on 2016-10-10 11:53:47