S-WoPEc
 
Scandinavian Working Papers in Economics
HomeAboutSeriesSubject/JEL codesAdvanced Search
Health Economics Research Programme, University of Oslo HERO On line Working Paper Series

1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

No. 2003:23: Optimal Disease Eradication Full Text
Scott Barrett and Michael Hoel

No. 2003:22: Er verdien av liv høyere for de rike og friske enn for de fattige og syke? Full Text
Michael Hoel

No. 2003:21: Valuing statistical lives from observations of speed limits and driving behavior Full Text
Jon Strand

No. 2003:20: Public-good valuation and intrafamily allocation Full Text
Jon Strand

No. 2003:19: A Discrete Choice Analysis of Norwegian Physicians’ Labor Supply and Sector Choice Full Text
Erik Magnus Sæther

No. 2003:18: Defence of Absurd Theories in Economics Full Text
Morten Nordberg and Ole Jørgen Røgeberg

No. 2003:17: Absenteeism, Health Insurance, and Business Cycles Full Text
Morten Nordberg and Snorre Kverndokk

No. 2003:16: Kostnadsnøkler i inntektssystemet for de regionale helseforetakene (RHFene) Full Text
Terje P. Hagen

No. 2003:15: Fastlegeordningen og det kommunale legearbeidet Er det tilfeldig hvilke leger som påtar seg kommunalt legearbeid? Full Text
Geir Godager

No. 2003:14: En effektivitetsanalyse av privatpraktiserende fysioterapeuter i Asker og Bærum Full Text
Erik A. Roseng

No. 2003:13: En økonomisk-politisk analyse av det norske legemiddelmarkedet En gjennomgang av reguleringsbestemmelser for legemiddelmarkedet med spesiell fokus på konsekvenser av innføring av ny apoteklov 3.mars 2001 Full Text
Ragnhild Røhme Fjørtoft

No. 2003:12: Smoking and Health Investments: Impacts of Health Adaptation and Damage Reversibility Full Text
Jared Carbone, Snorre Kverndokk and Ole-Jørgen Røgeberg

No. 2003:11: Legemiddelmarkedet etter apotekreformen: Regulering, markedsstruktur og konkurranse Full Text
Dag Morten Dalen

No. 2003:10: Medical errors: Getting the incentives right Full Text
Sverre Grepperud

No. 2003:9: Productivity growth in Norwegian psychiatric outpatient clinics A panel data analysis of the period 1996-2001 Full Text
Vidar Hallsteinli, Jon Magnussen and Sverre A.C. Kittelsen

No. 2003:8: Economies of scope in Norwegian hospital production - A DEA analysis Full Text
Sverre A.C. Kittelsen and Jon Magnussen

No. 2003:7: Far out or alone in the crowd: Classification of selfevaluators in DEA Full Text
Dag Fjeld Edvardsen, Finn R. Føsund and Sverre A.C. Kittelsen

No. 2003:6: VERDIEN AV LIV OG HELSE Hvor mye bør samfunnet være villig til å betale for helseforbedringer? Full Text
Berit Bringedal, Tor Iversen and Ivar Sønbø Kristiansen

No. 2003:5: Individuals' preferences for GPs Choice analysis from the establishment of a list patient system in Norway Full Text
Hilde Lurås

No. 2003:4: Child mortality in India: Exploring the community-level effect of education Full Text
Øystein Kravdal

No. 2003:3: Children, family and cancer survival in Norway Full Text
Øystein Kravdal

No. 2003:2: Pasientbehandling innenlands eller utenlands? En analyse av ressursbruk i Pasientbroen Full Text
Grete Botten, Sverre Grepperud and Sølve Mikal Nerland

No. 2003:1: The effect of patient shortage on general practitioners’ future income and list of patients Full Text
Tor Iversen


1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
Download statistics for the working paper series and S-WoPEc

Questions (including download problems) about the papers in this series should be directed to Anbjørg Kolaas ()
Report other problems with accessing this service to Sune Karlsson () or Helena Lundin ().

Programing by
Design by Joachim Ekebom

  This page was generated on 2016-01-21 15:39:46