S-WoPEc
 
Scandinavian Working Papers in Economics
HomeAboutSeriesSubject/JEL codesAdvanced Search
Health Economics Research Programme, University of Oslo HERO On line Working Paper Series

1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

No. 2010:8: Notat i helseøkonomi: Forskjeller i forskrivning av legemidler under foretrukket legemiddelordning - En helseøkonomisk analyse av forskrivninger av annengenerasjons antihistaminer Full Text
Erik Sagdahl

No. 2010:7: Municipality level accessibility to specialized health care in Norway Full Text
Khalid Lafkiri

No. 2010:6: Trenger vi flere kliniske studier? Om verdien av mer informasjon i evaluering av helsetiltak Full Text
Atle G Guttomsen, Tron Anders Moger and Ivar Sønbø Kristiansen

No. 2010:5: Nyere metoder: Hvordan prioritere helsetiltak bår både effekter og kostnader er usikre? Full Text
Tron Anders Moger, Atle G. Guttormsen and Ivar Sønbø Kristiansen

No. 2010:4: Helseforetakenes interne organisering og ledelse - INTORG 2009 Full Text
Lars Erik Kjekshus and Vilde Bernstrøm

No. 2010:3: Immigrants`s acculturation and chanes in body mass index Full Text
Tor Iversen, Albert Ma and Haakon E. Meyer

No. 2010:2: Scandinavian long-term care financing Full Text
Martin Karlsson, Tor Iversen and Henning Øien

No. 2010:1: Brukernes erfaringer med fastlege-ordningen 2001-2008 - Trender i bruk, tilgjengelighet og fornøydhet Full Text
Geir Godager and Tor Iversen


1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
Download statistics for the working paper series and S-WoPEc

Questions (including download problems) about the papers in this series should be directed to Anbjørg Kolaas ()
Report other problems with accessing this service to Sune Karlsson () or Helena Lundin ().

Programing by
Design by Joachim Ekebom

  This page was generated on 2016-01-21 15:39:46