S-WoPEc
 
Scandinavian Working Papers in Economics
HomeAboutSeriesSubject/JEL codesAdvanced Search
Health Economics Research Programme, University of Oslo HERO On line Working Paper Series

No 2000:1:
ISF og sykehusenes effektivitet - Erfaringer fra 1997 og 1998

Terje P. Hagen (), Tor Iversen () and Jon Magnussen

Abstract: Fra 1. juli 1997 ble det innført Innsatsstyrt finansiering (ISF) av somatiske sykehus i Norge. Innsatsstyrt finansiering innebærer at deler av utgiftene til fylkeskommunens behandling av inneliggende pasienter refunderes av staten. Fylkene inngår ulike former for avtaler med sykehusene. Gjennom rapporten gis en første evaluering av effektene av Innsatsstyrt finansiering (ISF) på sykehusenes effektivitet og kostnader. Evalueringen omfatter perioden fra innføring og til og med 1998. Den korte tiden ordningen har fungert, gjør at resultatene må oppfattes som foreløpige.

Keywords: Sykehusfinansiering; innsatsstyrt finansiering; ISF; effektivitet; (follow links to similar papers)

JEL-Codes: I18; (follow links to similar papers)

52 pages, June 30, 2009

Before downloading any of the electronic versions below you should read our statement on copyright.
Download GhostScript for viewing Postscript files and the Acrobat Reader for viewing and printing pdf files.

Full text versions of the paper:

HERO_2000_1.pdf    PDF-file
Download Statistics

Questions (including download problems) about the papers in this series should be directed to Anbjørg Kolaas ()
Report other problems with accessing this service to Sune Karlsson () or Helena Lundin ().

Programing by
Design by Joachim Ekebom

Handle: RePEc:hhs:oslohe:2000_001 This page was generated on 2014-12-14 19:26:01