S-WoPEc
 
Scandinavian Working Papers in Economics
HomeAboutSeriesSubject/JEL codesAdvanced Search
Health Economics Research Programme, University of Oslo HERO On line Working Paper Series

No 2000:2:
En bred kartlegging av sykehusenes økonomiske situasjon

Trond Bjørnenak, Terje P. Hagen (), Tor Iversen () and Jon Magnussen

Abstract: I forbindelse med behandlingen av statsbudsjettet for år 2000 ba Stortinget Regjeringen om å foreta en bred gjennomgang av sykehusenes økonomiske situasjon, og å legge frem et dokument for Stortinget i vårsesjonen før revidert nasjonalbudsjett. Til hjelp i dette arbeidet knyttet Sosial- og helsedepartementet til seg en forskergruppe i helseøkonomi. "En bred kartlegging av sykehusenes økonomiske situasjon", er et sammendrag av enkeltbidrag fra forskerne i gruppen. Rapporten er omfattende bestående av i alt 11 enkeltbidrag er ma.; "Den finansielle situasjonen i fylkeskommunene, 1995-99", "Lønnsutviklingen i somatiske sykehus", og "Kompleksitetens økonomi: Dimensjoner, effekter og finansiering".

Rapporten og en www-side http://www.hero.uio.no/publicat/2000/Bakgrunnsnotat/bakgrunnsnotat.htm ble presentert av Helse og sosialdepartementet på en pressekonferanse angående sykehusenes økonomiske situasjon den 14. april 2000.

Keywords: Sykehusøkonomi; lønnsutvikling:effektivitet; finansiering; sykehusenes undervisningsoppgaver; ISF; (follow links to similar papers)

JEL-Codes: I18; (follow links to similar papers)

250 pages, June 30, 2009

Before downloading any of the electronic versions below you should read our statement on copyright.
Download GhostScript for viewing Postscript files and the Acrobat Reader for viewing and printing pdf files.

Full text versions of the paper:

bakgrunnsnotat.htm    PDF-file
Download Statistics

Questions (including download problems) about the papers in this series should be directed to Anbjørg Kolaas ()
Report other problems with accessing this service to Sune Karlsson () or Helena Lundin ().

Programing by
Design by Joachim Ekebom

Handle: RePEc:hhs:oslohe:2000_002 This page was generated on 2014-12-14 19:26:01