S-WoPEc
 
Scandinavian Working Papers in Economics
HomeAboutSeriesSubject/JEL codesAdvanced Search
Health Economics Research Programme, University of Oslo HERO On line Working Paper Series

No 2000:3:
Erfaringer med ISF og bruk av kostnadsinformasjon Intervjudata fra fire fylkeskommuner

Ståle Opedal

Abstract: Fokus er beslutningstageres bruk av informasjon fra kostnadsindekser for de somatiske sykehusene i Norge gjennom SAMDATA-publikasjonene fra SINTEF Unimed NIS (fra 1989). En har antatt at fylkeskommunene benytter denne kostnadsinformasjonen ved fastsettelse av sykehusenes budsjetter. Notatet er en rapportering av en intervju-undersøkelse i fire fylkeskommuner og ved fire sykehus. Det er spurt om bruk av kostnadsinformasjon, samt forventninger og erfaringer med aktivitetsbaserte avtaler mellom fylkeskommunen og sykehusene.

Keywords: Sykehus; kostandsindekser; (follow links to similar papers)

JEL-Codes: I18; (follow links to similar papers)

46 pages, June 30, 2009

Before downloading any of the electronic versions below you should read our statement on copyright.
Download GhostScript for viewing Postscript files and the Acrobat Reader for viewing and printing pdf files.

Full text versions of the paper:

2000_3.pdf    PDF-file
Download Statistics

Questions (including download problems) about the papers in this series should be directed to Anbjørg Kolaas ()
Report other problems with accessing this service to Sune Karlsson () or Helena Lundin ().

Programing by
Design by Joachim Ekebom

Handle: RePEc:hhs:oslohe:2000_003 This page was generated on 2014-12-14 19:26:01