S-WoPEc
 
Scandinavian Working Papers in Economics
HomeAboutSeriesSubject/JEL codesAdvanced Search
Health Economics Research Programme, University of Oslo HERO On line Working Paper Series

No 2008:9:
Kostnader ved kortere arbeidsdag – En analyse for sektorer med overlappende arbeidstid

Hans Olav Melberg ()

Abstract: Dette notatet presenterer en enkel modell som viser hvordan kortere arbeidsdag i sektorer med overlappende arbeidstid medfører at en økende andel av arbeidstiden vil gå med til rapportering og en mindre andel vil være effektiv arbeidstid. Denne mekanismen gjør en liten endring i arbeidstiden i noen tilfeller kan gi en stor endring i kostnadene. Avhengig av forutsetningene, kan for eksempel en reduksjon i arbeidsdagen fra 7 til 6 timer føre til en økning i utgiftene på 25%. Notatet presenterer også resultatene fra en pilotundersøkelse om hvor stort andel av arbeidstiden som går med til overlapping på sykehus og sykehjem.

Keywords: overlappende arbeidstid; kortere arbeidstid; (follow links to similar papers)

JEL-Codes: J22; (follow links to similar papers)

18 pages, June 2, 2009

Before downloading any of the electronic versions below you should read our statement on copyright.
Download GhostScript for viewing Postscript files and the Acrobat Reader for viewing and printing pdf files.

Full text versions of the paper:

2008_9.pdf    PDF-file
Download Statistics

Questions (including download problems) about the papers in this series should be directed to Anbjørg Kolaas ()
Report other problems with accessing this service to Sune Karlsson () or Helena Lundin ().

Programing by
Design by Joachim Ekebom

Handle: RePEc:hhs:oslohe:2008_009 This page was generated on 2014-12-14 19:26:06