S-WoPEc
 
Scandinavian Working Papers in Economics
HomeAboutSeriesSubject/JEL codesAdvanced Search
Health Economics Research Programme, University of Oslo HERO On line Working Paper Series

No 2012:1:
Rapport om problemer i helsesektorene i Norden

Tor Iversen ()

Abstract: Denne rapporten skal i følge oppdraget fra ESO gi en oversiktlig beskrivelse og diskusjon av problemer i helsesektorene i de nordiske land. Diskusjonen legger større vekt på bredde enn på dybde. Oversiktlige beskrivelser kombinert med teori kan bidra med innsikt for lesere som ikke vet så mye om helsesektoren fra før. Samtidig vil eksperter på de enkelte områdene som tas opp, savne utdypinger. Slike utdypinger vil kunne være temaer for eventuelle oppfølgende rapporter.

Keywords: helsesektor; norden; (follow links to similar papers)

JEL-Codes: H51; (follow links to similar papers)

112 pages, May 15, 2012

Before downloading any of the electronic versions below you should read our statement on copyright.
Download GhostScript for viewing Postscript files and the Acrobat Reader for viewing and printing pdf files.

Full text versions of the paper:

2012-1.pdf    PDF-file
Download Statistics

Questions (including download problems) about the papers in this series should be directed to Anbjørg Kolaas ()
Report other problems with accessing this service to Sune Karlsson () or Helena Lundin ().

Programing by
Design by Joachim Ekebom

Handle: RePEc:hhs:oslohe:2012_001 This page was generated on 2014-12-14 19:26:07