S-WoPEc
 
Scandinavian Working Papers in Economics
HomeAboutSeriesSubject/JEL codesAdvanced Search
Health Economics Research Programme, University of Oslo HERO On line Working Paper Series

No 2013:2:
Pasientrettigheter og bruk av private kommersielle sykehus

Terje P. Hagen ()

Abstract: Rapporten er skrevet på oppdrag av Helse- og omsorgsdepartementet og skal analysere effekter av bruk av anbud i helseregionene etter sykehusreformen, og drøfte alternative modeller for bruk av private leverandører, herunder mulige effekter på prioriterting, kvalitet, kostnadseffektivitet og kostnadskontroll.

Keywords: Government Policy; Regulation; Hospital competition; (follow links to similar papers)

JEL-Codes: I11; I12; I18; (follow links to similar papers)

26 pages, March 1, 2013

Before downloading any of the electronic versions below you should read our statement on copyright.
Download GhostScript for viewing Postscript files and the Acrobat Reader for viewing and printing pdf files.

Full text versions of the paper:

hero-2013-02-pasientretti ... -kommersielle-sykehus.pdf    PDF-file
Download Statistics

Questions (including download problems) about the papers in this series should be directed to Anbjørg Kolaas ()
Report other problems with accessing this service to Sune Karlsson () or Helena Lundin ().

Programing by
Design by Joachim Ekebom

Handle: RePEc:hhs:oslohe:2013_002 This page was generated on 2014-12-14 19:26:08