S-WoPEc
 
Scandinavian Working Papers in Economics
HomeAboutSeriesSubject/JEL codesAdvanced Search
Ratioinstitutet - The Ratio Institute Ratio Working Papers

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

No. 17: Optimal Utilitarian Taxation and Horizontal Equity Full Text Published
Henrik Jordahl and Luca Micheletto

No. 16: An Economic Analysis of Voting in Sweden Full Text Published
Henrik Jordahl

No. 15: Nationalekonomi, privatekonomi och kommunbidrag: ekonomisk röstning i svenska riksdagsval Full Text
Henrik Jordahl

No. 14: Är inflationspolitiken på väg tillbaka? Full Text
Per Hortlund

No. 13: Institutionerna, företagandet och tillväxten Full Text Published
Magnus Henrekson and Dan Johansson

No. 12: Den Dahménska ansatsens tillkomst och dess ställning i den schumpeterianska tanketraditionen Full Text Published
Rolf Henriksson

No. 11: Den svenska tillväxtskolan Full Text Published
Dan Johansson and Nils Karlson

No. 10: Offentlig avveckling Full Text Published
Nils Karlson

No. 9: Entreprenörskap, industriell dynamik och ekonomisk tillväxt Full Text Published
Bo Carlsson

No. 8: Tillväxt i små och nya - och något större och mognare - företag Full Text Published
Per Davidsson and Frédéric Delmar

No. 7: Konkursinstitutet som finansiell institution Full Text Published
Karl Gratzer

No. 6: Vinster av konkurrensutsättning av den offentliga sektorn Full Text Published
Mattias Lundbäck

No. 5: Kapitalskatterna och den kreativa förstörelsen Full Text Published
Gunnar Du Rietz

No. 4: The Benefits of Economic Freedom: A Survey Full Text Published
Niclas Berggren

No. 3: Constitutionalism, Division of Power and Transaction Costs Full Text Published
Niclas Berggren and Nils Karlson

No. 2: Tillväxt och nya och små företag Full Text Published
Dan Johansson

No. 1: The Frailty of Economic Reforms: Political Logic and Constitutional Lessons Full Text
Niclas Berggren


2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Download statistics for the working paper series and S-WoPEc

Questions (including download problems) about the papers in this series should be directed to Martin Korpi ()
Report other problems with accessing this service to Sune Karlsson () or Helena Lundin ().

Programing by
Design by Joachim Ekebom

  This page was generated on 2017-03-06 15:47:52