S-WoPEc
 
Scandinavian Working Papers in Economics
HomeAboutSeriesSubject/JEL codesAdvanced Search
Ratioinstitutet - The Ratio Institute Ratio Working Papers

No 6:
Vinster av konkurrensutsättning av den offentliga sektorn

Mattias Lundbäck ()

Abstract: Entreprenörskap är ett begrepp som oftast används för aktörer inom den helt privata delen av vår ekonomi. I denna uppsats utvidgas begreppet en aning. Det finns en gråzon där verksamheten visserligen finansieras kollektivt, men där privata aktörer samtidigt konkurrerar om att erbjuda konsumenterna sina tjänster. I den här uppsatsen görs försök att uppskatta eventuella vinster av att använda konkurrens som medel för att stimulera fram förbättringar inom offentlig sektor. Det kan konstateras att det föreligger en stor förbättringspotential. Mellan 25 och 50 miljarder kronor kan på kort sikt frigöras, på lång sikt antagligen betydligt mer. Men det är samtidigt av stor vikt att det regelverk som de privata entreprenörerna verkar inom utformas med omsorg så att snedvridande incitament inte uppstår.

Keywords: offentlig sektor; konkurrens; effektivitet; entreprenörskap; (follow links to similar papers)

JEL-Codes: H10; I00; (follow links to similar papers)

19 pages, September 23, 2002

Before downloading any of the electronic versions below you should read our statement on copyright.
Download GhostScript for viewing Postscript files and the Acrobat Reader for viewing and printing pdf files.

Full text versions of the paper:

ml_offentlig.pdf    PDF-file
Download Statistics
This paper is published as:
Lundbäck, Mattias, (2002), 'Vinster av konkurrensutsättning av den offentliga sektorn' in Johansson, Dan and Nils Karlson (eds.) Den svenska tillväxtskolan. Om den ekonomiska utvecklingens kreativa förstörelse, chapter 5, Ratio, ISBN 91-7568-060-2.Questions (including download problems) about the papers in this series should be directed to Martin Korpi ()
Report other problems with accessing this service to Sune Karlsson () or Helena Lundin ().

Programing by
Design by Joachim Ekebom

Handle: RePEc:hhs:ratioi:0006 This page was generated on 2014-12-14 19:26:12