S-WoPEc
 
Scandinavian Working Papers in Economics
HomeAboutSeriesSubject/JEL codesAdvanced Search
Ratioinstitutet - The Ratio Institute Ratio Working Papers

No 8:
Tillväxt i små och nya - och något större och mognare - företag

Per Davidsson () and Frédéric Delmar ()

Abstract: Syftet med denna uppsats är att försöka sammanfatta viktiga lärdomar från den forskning om framför allt små, unga och ägarledda företags tillväxt, som vi båda har bedrivit under mer än femton år. I olika projekt har vi med olika metoder belyst olika frågor om tillväxt hos företag i olika miljöer och utvecklingsstadier. Med hjälp av en modell försöker vi länka samman de inblickar vi fått till en meningsfull helhet. På vägen dit kommer vi att behandla vad som leder till tillväxt och hur själva tillväxten går till, samt också beröra de upplevda och faktiska konsekvenser tillväxt leder till.

Keywords: företagstillväxt; entreprenörskap; företagsstorlek; företagsålder; tillväxt; (follow links to similar papers)

JEL-Codes: L11; L20; M13; (follow links to similar papers)

23 pages, September 25, 2002

Before downloading any of the electronic versions below you should read our statement on copyright.
Download GhostScript for viewing Postscript files and the Acrobat Reader for viewing and printing pdf files.

Full text versions of the paper:

pd_fd_sm%E5nya.pdf    PDF-file
Download Statistics
This paper is published as:
Davidsson, Per and Frédéric Delmar, (2002), 'Tillväxt i små och nya - och något större och mognare - företag' in Johansson, Dan and Nils Karlson (eds.) Den svenska tillväxtskolan. Om den ekonomiska utvecklingens kreativa förstörelse, chapter 4, Ratio, ISBN 91-7568-060-2.Questions (including download problems) about the papers in this series should be directed to Martin Korpi ()
Report other problems with accessing this service to Sune Karlsson () or Helena Lundin ().

Programing by
Design by Joachim Ekebom

Handle: RePEc:hhs:ratioi:0008 This page was generated on 2014-12-14 19:26:12