S-WoPEc
 
Scandinavian Working Papers in Economics
HomeAboutSeriesSubject/JEL codesAdvanced Search
Ratioinstitutet - The Ratio Institute Ratio Working Papers

No 9:
Entreprenörskap, industriell dynamik och ekonomisk tillväxt

Bo Carlsson ()

Abstract: Huvudtesen i denna studie är att innovationer driver den ekonomiska utvecklingen, att innovationer skapas i teknologiska system och omvandlas till ekonomisk verksamhet i kompetensblock, och att industriell dynamik uppstår i konfrontationen mellan utbudssidan (teknologiska system) och efterfrågesidan (kompetensblock). Institutionella förhållanden påverkar såväl teknologiska system och kompetensblock som deras interaktion. För stabil långsiktig tillväxt på makronivå krävs kontinuerlig industriell dynamik, dvs. experimentering och stark turbulens, på mikronivå. Entreprenörskap används här som en samlande term för innovativ verksamhet. Uppsatsen disponeras på följande sätt. Först görs en kort översikt av existerande teorier om sambandet mellan entreprenörskap och ekonomisk tillväxt. Därefter presenteras och diskuteras teknologiska system, kompetensblock och industriell dynamik som de centrala byggstenarna i en ny och mera omfattande teori. I det avslutande avsnittet diskuteras på vilka sätt entreprenörskap skapar industriell dynamik och ekonomisk tillväxt.

Keywords: entrepreneurship; industrial dynamics; economic growth; technological innovation systems; (follow links to similar papers)

JEL-Codes: L10; L20; O00; O30; (follow links to similar papers)

19 pages, September 25, 2002

Before downloading any of the electronic versions below you should read our statement on copyright.
Download GhostScript for viewing Postscript files and the Acrobat Reader for viewing and printing pdf files.

Full text versions of the paper:

bc_entrepren%F6r.pdf    PDF-file
Download Statistics
This paper is published as:
Carlsson, Bo, (2002), 'Entreprenörskap, industriell dynamik och ekonomisk tillväxt' in Johansson, Dan and Nils Karlson (eds.) Den svenska tillväxtskolan. Om den ekonomiska utvecklingens kreativa förstörelse, chapter 2, Ratio, ISBN 91-7568-060-2.Questions (including download problems) about the papers in this series should be directed to Martin Korpi ()
Report other problems with accessing this service to Sune Karlsson () or Helena Lundin ().

Programing by
Design by Joachim Ekebom

Handle: RePEc:hhs:ratioi:0009 This page was generated on 2014-12-14 19:26:13