S-WoPEc
 
Scandinavian Working Papers in Economics
HomeAboutSeriesSubject/JEL codesAdvanced Search
Ratioinstitutet - The Ratio Institute Ratio Working Papers

No 10:
Offentlig avveckling

Nils Karlson

Abstract: Uppsatsen analyserar ur ett marknadsperspektiv de förändringar av den offentliga sektorns legala monopol som har skett under det senaste decenniet. Särskilt ”privatiseringar” av typen entreprenader och checksystem diskuteras. Slutsatsen är att avsaknaden av fria konsumentval, etableringsfrihet och fri prissättning leder såväl till bristande lyhördhet för konsumenternas behov som till otillräcklig kvalitet och förnyelseförmåga. Rekommendationen är att dessa verksamheter bör ses om en entreprenörsmöjlighet snarare än som ett kostnadsproblem.

Keywords: privatisering; avreglering; legala monopol; konkurrens; (follow links to similar papers)

JEL-Codes: D73; H42; I18; L43; (follow links to similar papers)

10 pages, September 25, 2002

Before downloading any of the electronic versions below you should read our statement on copyright.
Download GhostScript for viewing Postscript files and the Acrobat Reader for viewing and printing pdf files.

Full text versions of the paper:

nk_avveckling.pdf    PDF-file
Download Statistics
This paper is published as:
Karlson, Nils, (2002), 'Offentlig avveckling' in Johansson, Dan and Nils Karlson (eds.) Den svenska tillväxtskolan. Om den ekonomiska utvecklingens kreativa förstörelse, chapter 8, Ratio, ISBN 91-7568-060-2.Questions (including download problems) about the papers in this series should be directed to Martin Korpi ()
Report other problems with accessing this service to Sune Karlsson () or Helena Lundin ().

Programing by
Design by Joachim Ekebom

Handle: RePEc:hhs:ratioi:0010 This page was generated on 2014-12-14 19:26:13