S-WoPEc
 
Scandinavian Working Papers in Economics
HomeAboutSeriesSubject/JEL codesAdvanced Search
Ratioinstitutet - The Ratio Institute Ratio Working Papers

No 11:
Den svenska tillväxtskolan

Dan Johansson () and Nils Karlson

Abstract: Den svenska tillväxtskolan, som här för första gången ges en samlad presentation, är en unik svensk nationalekonomisk skolbildning, med Erik Dahmén som den mest kände företrädaren. Denna tradition betonar att ekonomisk tillväxt är en evolutionär process där entreprenörskap och innovationer spelar en central roll. Ekonomisk utveckling sker inom ramen för breda utvecklings- och kompetensblock, där det nya utmanar det gamla i en process av kreativ förstörelse. I uppsatsen presenteras de bärande idéerna inom denna skolbildning. Dessutom relateras kortfattat den svenska tillväxtskolans synsätt till traditionell nationalekonomi.

Keywords: The Swedish Growth School; Erik Dahmén; Development Blocks; Competence Blocs; The Experimentally Organized Economy; Institutional Blocs; (follow links to similar papers)

JEL-Codes: B20; O31; P11; P17; (follow links to similar papers)

20 pages, September 25, 2002

Before downloading any of the electronic versions below you should read our statement on copyright.
Download GhostScript for viewing Postscript files and the Acrobat Reader for viewing and printing pdf files.

Full text versions of the paper:

dj_nk_tillvskolan.pdf    PDF-file
Download Statistics
This paper is published as:
Johansson, Dan and Nils Karlson, (2002), 'Den svenska tillväxtskolan' in Johansson, Dan and Nils Karlson (eds.) Den svenska tillväxtskolan. Om den ekonomiska utvecklingens kreativa förstörelse, chapter 1, Ratio, ISBN 91-7568-060-2.Questions (including download problems) about the papers in this series should be directed to Martin Korpi ()
Report other problems with accessing this service to Sune Karlsson () or Helena Lundin ().

Programing by
Design by Joachim Ekebom

Handle: RePEc:hhs:ratioi:0011 This page was generated on 2014-12-14 19:26:13