S-WoPEc
 
Scandinavian Working Papers in Economics
HomeAboutSeriesSubject/JEL codesAdvanced Search
Ratioinstitutet - The Ratio Institute Ratio Working Papers

No 12:
Den Dahménska ansatsens tillkomst och dess ställning i den schumpeterianska tanketraditionen

Rolf Henriksson ()

Abstract: I denna uppsats visas att Dahmén redan 1939 hade kommit fram till den grundläggande transformationsteoretiska syn han redovisade i sin licentiat avhandling av 1942. I en djuplodande analys av felinvesteringarnas roll i långsiktiga utvecklingsförlopp grundlade Dahmén 1939 för det utvecklingsblocksbegrepp som är licavhandlingens främsta konceptuella bidrag. Dahmén hade där genom sin fokusering på felinvesteringsproblematiken nått fram till den syn på den ekonomiska utvecklingen som kom till uttryck i hans 1941 kritik av Schumpeters Business Cycles av 1939. Med sin analys av interdependensen mellan utvecklingens positiva och negativa sida föregrep Dahmén innebörden av Schumpeters bevingade begrepp av 1942 ”creative destruction”, samtidigt som han därmed också gav detta begrepp den djupare kausalanalytiska förankring som var nödvändig för att det skulle kunna användas som verktyg i studiet av ekonomiska transformationsprocesser.

Keywords: Creative destruction; Malinvestment; Schumpeter; Innovation; (follow links to similar papers)

JEL-Codes: B25; B31; B40; B52; B53; N01; O14; O30; P10; (follow links to similar papers)

17 pages, September 25, 2002

Before downloading any of the electronic versions below you should read our statement on copyright.
Download GhostScript for viewing Postscript files and the Acrobat Reader for viewing and printing pdf files.

Full text versions of the paper:

rh_dahmen.pdf    PDF-file
Download Statistics
This paper is published as:
Henriksson, Rolf, (2002), 'Den Dahménska ansatsens tillkomst och dess ställning i den schumpeterianska tanketraditionen' in Johansson, Dan and Nils Karlson (eds.) Den svenska tillväxtskolan. Om den ekonomiska utvecklingens kreativa förstörelse, chapter 3, Ratio, ISBN 91-7568-060-2.Questions (including download problems) about the papers in this series should be directed to Martin Korpi ()
Report other problems with accessing this service to Sune Karlsson () or Helena Lundin ().

Programing by
Design by Joachim Ekebom

Handle: RePEc:hhs:ratioi:0012 This page was generated on 2014-12-14 19:26:13