S-WoPEc
 
Scandinavian Working Papers in Economics
HomeAboutSeriesSubject/JEL codesAdvanced Search
Ratioinstitutet - The Ratio Institute Ratio Working Papers

No 20:
Skatterna, företagandet och tillväxten

Gunnar Du Rietz and Dan Johansson ()

Abstract: I artikeln studeras de samlade skatteeffekterna på lönsamheten för en entreprenör av att äga och driva, samt ärva, ett företag under perioden 1970-2002. De totala skatteeffekterna har gjort det olönsamt att äga och driva ett entreprenörslett företag under en stor del av perioden. Under lång tid har skatteeffekterna också varit av konfiskatorisk karaktär vid generationsskiften. Vi ser skattesystemets kraftigt negativa effekter på lönsamheten av att äga, driva och ärva ett entreprenörslett företag som en huvudförklaring till bristen på nya, små och snabbt växande företag i Sverige och därmed också som en huvudorsak till den låga svenska ekonomiska tillväxten.

Keywords: Business taxes; small firm growth; inheritance taxes; effective tax rate; tax wedge; real rate of return; (follow links to similar papers)

JEL-Codes: H25; H30; L21; (follow links to similar papers)

19 pages, February 18, 2003

Before downloading any of the electronic versions below you should read our statement on copyright.
Download GhostScript for viewing Postscript files and the Acrobat Reader for viewing and printing pdf files.

Full text versions of the paper:

dj_gdr_skatterna.pdf    PDF-file
Download Statistics
This paper is published as:
Du Rietz, Gunnar and Dan Johansson, (2003), 'Skatterna, företagandet och tillväxten', Ekonomiska Samfundets Tidskrift, Vol. 56, No. 2, pages 75-86Questions (including download problems) about the papers in this series should be directed to Martin Korpi ()
Report other problems with accessing this service to Sune Karlsson () or Helena Lundin ().

Programing by
Design by Joachim Ekebom

Handle: RePEc:hhs:ratioi:0020 This page was generated on 2014-12-14 19:26:14