S-WoPEc
 
Scandinavian Working Papers in Economics
HomeAboutSeriesSubject/JEL codesAdvanced Search
Ratioinstitutet - The Ratio Institute Ratio Working Papers

No 26:
Svensk ekonomisk tillväxt: utveckling och fördelning

Rodney Edvinsson ()

Abstract: Syftet med denna uppsats är att diskutera den svenska tillväxtproblematiken. Tyngdpunkt läggs på Sveriges tillväxt och konjunkturväxlingar i ett längre perspektiv och i jämförelse med andra länder inom OECD. Bla studeras vilken tillväxt som krävs för att Sverige ska få en bättre placering i BNP per capita ligan. Uppsatsen presenterar inga kausala förklaringar, utan är mer av deskriptiv natur.

Keywords: tillväxt; välståndsligan; BNP; (follow links to similar papers)

JEL-Codes: N10; O47; (follow links to similar papers)

24 pages, July 4, 2003

Before downloading any of the electronic versions below you should read our statement on copyright.
Download GhostScript for viewing Postscript files and the Acrobat Reader for viewing and printing pdf files.

Full text versions of the paper:

re_tillv%E4xt.pdf    PDF-file
Download Statistics

Questions (including download problems) about the papers in this series should be directed to Martin Korpi ()
Report other problems with accessing this service to Sune Karlsson () or Helena Lundin ().

Programing by
Design by Joachim Ekebom

Handle: RePEc:hhs:ratioi:0026 This page was generated on 2014-12-14 19:26:15