S-WoPEc
 
Scandinavian Working Papers in Economics
HomeAboutSeriesSubject/JEL codesAdvanced Search
Ratioinstitutet - The Ratio Institute Ratio Working Papers

No 35:
Den offentliga sektorns utgifter

Erik Moberg ()

Abstract: Uppsatsen dokumenterar den offentliga sektorns utveckling och inriktning. Det framgår att sektorn expanderat i stort sett oavbrutet under 1900-talet, från cirka 10 procent av BNP vid seklets början till 70 procent 1993. Trots en viss tillbakagång sedan 1993 har Sverige idag de högsta offentliga utgifterna i den västliga industrivärlden. Expansionen under 1900-talet har i allt väsentligt gällt utgifter för individuella nyttigheter snarare än för kollektiva sådana som till exempel försvar och rättsväsende. I linje med detta har transfereringarna, vilka kan betraktas som individuella nyttigheter, ökat sin andel av de offentliga utgifterna under andra halvan av 1900-talet, och kommunernas verksamheter, som till stor del består av sjukvård, omsorg och skolutbildning, har också vuxit snabbare än statens sedan 1960-talet.

Keywords: Offentliga utgifter; kommunala utgifter; BNP; kollektiva nyttigheter; individuella nyttigheter; (follow links to similar papers)

JEL-Codes: H11; H20; H41; H42; H53; H72; (follow links to similar papers)

35 pages, April 29, 2004

Before downloading any of the electronic versions below you should read our statement on copyright.
Download GhostScript for viewing Postscript files and the Acrobat Reader for viewing and printing pdf files.

Full text versions of the paper:

em_utgifter.pdf    PDF-file
Download Statistics
This paper is published as:
Moberg, Erik, (2004), 'Den offentliga sektorns utgifter' in Karlson, Nils, Dan Johansson and Richard Johnsson (eds.) Skatter & värdighet, pages 95-139, Ratio, ISBN 9175680629.Questions (including download problems) about the papers in this series should be directed to Martin Korpi ()
Report other problems with accessing this service to Sune Karlsson () or Helena Lundin ().

Programing by
Design by Joachim Ekebom

Handle: RePEc:hhs:ratioi:0035 This page was generated on 2014-12-14 19:26:15