S-WoPEc
 
Scandinavian Working Papers in Economics
HomeAboutSeriesSubject/JEL codesAdvanced Search
Ratioinstitutet - The Ratio Institute Ratio Working Papers

No 36:
Vad bör staten göra? En fråga om värdighet

Nils Karlson ()

Abstract: Uppsatsen analyserar den fundamentala, normativa frågan om statens roll i ett gott samhälle. Efter att först gått igenom sedvanliga effektivitetsargument utvärderas statens åtaganden utifrån kriteriet mänsklig värdighet. I analysen, som utgår ifrån en bred tradition inom klassisk humanism, liberalism och svensk folkrörelsetradition, definieras värdighet som individens aktiva ansvarstagande för det egna livsprojektet, med ömsesidig respekt för andras frihet att göra detsamma. Slutsatsen är att staten har en distinkt och konstruktiv roll, men att det bör finnas en tydlig övre gräns för skatter och andra ingrepp.

Keywords: statens roll; välfärdsstaten; skatter; värdighet; autonomi; goda samhället; (follow links to similar papers)

JEL-Codes: H11; H20; I31; I38; (follow links to similar papers)

18 pages, April 29, 2004

Before downloading any of the electronic versions below you should read our statement on copyright.
Download GhostScript for viewing Postscript files and the Acrobat Reader for viewing and printing pdf files.

Full text versions of the paper:

nk_vardighet.pdf    PDF-file
Download Statistics
This paper is published as:
Karlson, Nils, (2004), 'Vad bör staten göra? En fråga om värdighet' in Karlson, Nils, Dan Johansson and Richard Johnsson (eds.) Skatter & värdighet, pages 15-38, Ratio.Questions (including download problems) about the papers in this series should be directed to Martin Korpi ()
Report other problems with accessing this service to Sune Karlsson () or Helena Lundin ().

Programing by
Design by Joachim Ekebom

Handle: RePEc:hhs:ratioi:0036 This page was generated on 2014-12-14 19:26:15