S-WoPEc
 
Scandinavian Working Papers in Economics
HomeAboutSeriesSubject/JEL codesAdvanced Search
Ratioinstitutet - The Ratio Institute Ratio Working Papers

No 39:
Förmögenhetsskatten som symbol

Åsa Hansson ()

Abstract: Sverige är ett av ett fåtal länder inom OECD som fortfarande beskattar förmögenhet, dessutom betydligt hårdare än de flesta övriga länder med förmögenhetsskatt. Att avvika från andra länders beskattning av rörliga skattebaser – där kapital är den mest rörliga - kan få negativa konsekvenser på bl a sparande och tillgång på inhemskt kapital vilket i sin tur inte bara påverkar mängden genererade skatteintäkter utan även företagsklimat och ekonomisk tillväxttakt. Även om det kan finnas goda skäl att beskatta förmögenhet, bl a för att uppnå en jämnare förmögenhetsfördelning vilket i sin tur kan ha positiva effekter på investeringsnivån och tillväxttakten, får skatten ofta inte avsedda effekter i en global värld där de totala skatterna på kapital varierar mellan länderna. Mycket tyder på att den svenska förmögenhetsskatten istället har kommit att utgöra en viktig symbol för ett solidariskt skattesystem.

Keywords: förmögenhetsskatt; förmögenhetsfördelning; investering; företagsklimat; tillväxt; (follow links to similar papers)

JEL-Codes: E62; H24; H30; (follow links to similar papers)

21 pages, April 29, 2004

Before downloading any of the electronic versions below you should read our statement on copyright.
Download GhostScript for viewing Postscript files and the Acrobat Reader for viewing and printing pdf files.

Full text versions of the paper:

ah_kapital.pdf    PDF-file
Download Statistics
This paper is published as:
Hansson, Åsa, (2004), 'Förmögenhetsskatten som symbol' in Karlson, Nils, Dan Johansson and Richard Johnsson (eds.) Skatter & välfärd, pages 238-265, Ratio.Questions (including download problems) about the papers in this series should be directed to Martin Korpi ()
Report other problems with accessing this service to Sune Karlsson () or Helena Lundin ().

Programing by
Design by Joachim Ekebom

Handle: RePEc:hhs:ratioi:0039 This page was generated on 2014-12-14 19:26:16