S-WoPEc
 
Scandinavian Working Papers in Economics
HomeAboutSeriesSubject/JEL codesAdvanced Search
Ratioinstitutet - The Ratio Institute Ratio Working Papers

No 73:
Äganderättens tre grundläggande dimensioner

Nils Karlson ()

Abstract: Uppsatsen analyserar äganderättsbegreppet och definierar äganderätt som ett knippe av rättigheter där de viktigaste ingående rättigheterna är följande: användarfrihet – rätt att fritt nyttja och besluta över egendomen efter eget gottfinnande, inklusive rätt till den avkastning som egendomen genererar; avtalsfrihet – rätt att fritt överföra rättigheter, helt eller delvis, exempelvis genom köp eller hyra; samt rätt till säkerhet – rätt till skydd mot stöld, intrång, skadegörelse, konfiskation, etc. Dessutom diskuteras äganderättens viktigaste konsekvenser, nämligen marknadsekonomin och den ekonomiska utveckling som denna åstadkommer, samt följderna av att begränsa äganderätten.

Keywords: äganderätt; avtalsfrihet; användarfrihet; Coase; (follow links to similar papers)

JEL-Codes: K11; O17; P14; P48; (follow links to similar papers)

16 pages, November 23, 2005

Before downloading any of the electronic versions below you should read our statement on copyright.
Download GhostScript for viewing Postscript files and the Acrobat Reader for viewing and printing pdf files.

Full text versions of the paper:

nk_aganderatt.pdf    PDF-file
Download Statistics
This paper is published as:
Karlson, Nils, (2005), 'Äganderättens tre grundläggande dimensioner' in Berggren, Niclas and Nils Karlson (eds.) Äganderättens konsekvenser och grunder, pages 18-33, Ratio, ISBN 9175680653.Questions (including download problems) about the papers in this series should be directed to Martin Korpi ()
Report other problems with accessing this service to Sune Karlsson () or Helena Lundin ().

Programing by
Design by Joachim Ekebom

Handle: RePEc:hhs:ratioi:0073 This page was generated on 2014-12-14 19:26:19