S-WoPEc
 
Scandinavian Working Papers in Economics
HomeAboutSeriesSubject/JEL codesAdvanced Search
Ratioinstitutet - The Ratio Institute Ratio Working Papers

No 77:
Den privata äganderätten och dess skydd i Sverige ur ett europeiskt perspektiv - en konstitutionell översikt

Anders Fogelklou ()

Abstract: Uppsatsen jämför det konstitutionella skyddet för äganderätten i Europa och Sverige genom en schematisk analys av olika grundlagar. Den privata äganderätten som kärnan i marknadsekonomin kräver konstitutionellt skydd och reglering eftersom skyddet för enskilda individers äganderätt även i en demokrati kan naggas i kanten genom de politiska organens agerande. Följden blir rättsosäkerhet och bristande tillit till staten. Detta kan ha ekonomiska verkningar. Den översiktliga analysen visar att det konstitutionella skyddet för äganderätten i Sverige har förbättrats sedan 1995 men att det fortfarande inte ses som en tydlig rättighet jämförbar med de andra fundamentala rättigheterna i 1974 års regeringsform. Det konstitutionellt judiciella skyddet för äganderätten är fortfarande inte starkt i en internationell jämförelse.

Keywords: äganderätt; konstitution; (follow links to similar papers)

JEL-Codes: K00; K11; P14; (follow links to similar papers)

26 pages, November 23, 2005

Before downloading any of the electronic versions below you should read our statement on copyright.
Download GhostScript for viewing Postscript files and the Acrobat Reader for viewing and printing pdf files.

Full text versions of the paper:

af_aganderatt.pdf    PDF-file
Download Statistics
This paper is published as:
Fogelklou, Anders, (2005), 'Den privata äganderätten och dess skydd i Sverige ur ett europeiskt perspektiv - en konstitutionell översikt' in Berggren, Niclas and Nils Karlson (eds.) Äganderättens konsekvenser och grunder, pages 125-151, Ratio, ISBN 9175680653.Questions (including download problems) about the papers in this series should be directed to Martin Korpi ()
Report other problems with accessing this service to Sune Karlsson () or Helena Lundin ().

Programing by
Design by Joachim Ekebom

Handle: RePEc:hhs:ratioi:0077 This page was generated on 2014-12-14 19:26:20