S-WoPEc
 
Scandinavian Working Papers in Economics
HomeAboutSeriesSubject/JEL codesAdvanced Search
Ratioinstitutet - The Ratio Institute Ratio Working Papers

No 80:
Aristotelism, handel och det liberala systemet

Douglas Den Uyl () and Douglas Rasmussen ()

Abstract: Uppsatsen tar sin utgångspunkt i Aristoteles tankar om handel och vänskap och klargör bl.a. hur privat äganderätt, genom att den ger upphov till ”en sfär av frihet där självstyrda verksamheter går att utövas utan att förtrampas av andra”, är en nödvändig förutsättning för uppnående av målet om mänsklig blomstring eller människans moraliska välbefinnande. Den kommersiella verksamhet som äganderätt möjliggör, med frivilliga transaktioner människor emellan, ses som ett exempel på ”nytto-” eller ”fördelsvänskap” som är central för den sociala ordningen.

Keywords: handel; äganderätt; Aristoteles; mänkslig blomstring; vänskap; (follow links to similar papers)

JEL-Codes: B11; B30; F19; P14; Z13; (follow links to similar papers)

40 pages, November 23, 2005

Before downloading any of the electronic versions below you should read our statement on copyright.
Download GhostScript for viewing Postscript files and the Acrobat Reader for viewing and printing pdf files.

Full text versions of the paper:

ddu_dr_aristotelism.pdf    PDF-file
Download Statistics
This paper is published as:
Den Uyl, Douglas and Douglas Rasmussen, (2005), 'Aristotelism, handel och det liberala systemet' in Berggren, Niclas and Nils Karlson (eds.) Äganderättens konsekvenser och grunder, pages 216-255, Ratio, ISBN 9175680653.Questions (including download problems) about the papers in this series should be directed to Martin Korpi ()
Report other problems with accessing this service to Sune Karlsson () or Helena Lundin ().

Programing by
Design by Joachim Ekebom

Handle: RePEc:hhs:ratioi:0080 This page was generated on 2014-12-14 19:26:20