S-WoPEc
 
Scandinavian Working Papers in Economics
HomeAboutSeriesSubject/JEL codesAdvanced Search
COHERE - Centre of Health Economics Research, University of Southern Denmark COHERE Working Paper
COHERE - Centre of Health Economics Research, University of Southern Denmark

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

No. 2008:14: Hjemtagning af dialysebehandling til grønlandske patienter med kronisk nyresvigt Full Text
Christian Kronborg, Mickael Bech and Trine Kjær

No. 2008:12: Lavindkomst og antal kontakter med almen praksis Full Text
Jacob Nielsen Arendt, Jørgen Nexøe, Britt Toftgaard Jensen, Gert Müntzberg and Jan Sørensen

No. 2008:11: Hospitalers omkostninger, struktur og effektivitet. En undersøgelse af stordrifts- og samdriftsfordele i det danske sygehusvæsen Full Text
Troels Kristensen, Kjeld Møller Pedersen and Kim Rose Olsen


2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Download statistics for the working paper series and S-WoPEc

Questions (including download problems) about the papers in this series should be directed to Terkel Christiansen ()
Report other problems with accessing this service to Sune Karlsson () or Helena Lundin ().

Programing by
Design by Joachim Ekebom

  This page was generated on 2017-01-16 13:10:23