S-WoPEc
 
Scandinavian Working Papers in Economics
HomeAboutSeriesSubject/JEL codesAdvanced Search
COHERE - Centre of Health Economics Research, University of Southern Denmark COHERE Working Paper
COHERE - Centre of Health Economics Research, University of Southern Denmark

No 2009:2:
Er der brug for fem milliarder mere i sundhedsvæsenet? Hvad kan de bruges til?

Kjeld Møller Pedersen ()

Abstract: Som baggrund for spørgsmålet om anvendelsen af yderligere op til fem milliarder i sundhedsvæsenet belyses indledningsvis ressourcesituationen og sundhedstilstanden. De første 9 sider belyser, om der mangler ressourcer i sundhedsvæsenet. I forhold til ønsker og behandlingsmæssige muligheder er svaret bekræftende. Når man sammenligner det danske sundhedsvæsen med andre lande, ligger vi ressourcemæssigt i midten, og når vi ser fremad, vil der komme et betydeligt ressourcepres. De efterfølgende 8-9 sider drejer sig om sundhedstilstanden vurderet ud fra forventet middellevetid og fagprofessionel kvalitet. Den danske middellevetid ligger lavt sammenlignet med andre vestlige lande. I sundhedsvæsenet prioriteres der ved hjælp af omkostnings-effekt-analyse og omkostnings-nytteanalyse, hvor man ser på, hvor man får det største sundhedsmæssige udbytte per krone. Derfor gennemgås disse to metoder og holdes op mod en metode til beregning af den økonomiske byrde ved en sygdom. Denne sidste metode kan dog ikke bruges til fordeling af ressourcer i modsætning til de to første. Dette efterfølges af en gennemgang af 9 forslag til forøget ressourcetilførelse. Der afsluttes med, under meget store betænkeligheder, at præsentere C/B-brøker for tre af forslagene. Det er tale om meget grove og antagelsestunge beregninger

Keywords: Health; care; expenditure; (follow links to similar papers)

JEL-Codes: I11; (follow links to similar papers)

65 pages, May 1, 2009

Download: http://www.sdu.dk/~/media/Files/Om_SDU/Centre/c_ist_sundoke/Forskningsdokumenter/publications/Working%20papers/20092.ashx

Before downloading any of the electronic versions below you should read our statement on copyright.
Download GhostScript for viewing Postscript files and the Acrobat Reader for viewing and printing pdf files.

Full text versions of the paper:

20092.pdf    PDF-file
Download Statistics

Questions (including download problems) about the papers in this series should be directed to Terkel Christiansen ()
Report other problems with accessing this service to Sune Karlsson () or Helena Lundin ().

Programing by
Design by Joachim Ekebom

Handle: RePEc:hhs:sduhec:2009_002 This page was generated on 2014-12-14 19:26:46