S-WoPEc
 
Scandinavian Working Papers in Economics
HomeAboutSeriesSubject/JEL codesAdvanced Search
COHERE - Centre of Health Economics Research, University of Southern Denmark COHERE Working Paper
COHERE - Centre of Health Economics Research, University of Southern Denmark

No 2010:1:
Dokumentationsrapport Spørgeskemaundersøgelse Nyorganisering af organdonation i Region Syddanmark

Eva Draborg et al. ()

Abstract: Mange menneskers liv eller livskvalitet afhænger af muligheden for at kunne modtage et organ fra et andet menneske, men antallet af tilgængelige organer svarer langt fra til efterspørgslen. Både i Danmark og i andre lande har man forsøgt forskellige initiativer til at reducere denne forskel. Det har både drejet sig om at øge antallet af personer, som er villige til at afgive organer, om at ændre på kravene til mulige organdonorer og organer og på den måde øge antallet af mulige donorer samt at forbedre udnyttelsen af de foreliggende donorer. Gennem de seneste år er forskellige initiativer rettet mod andre faktorer med betydning for gennemførelsen af organdonationer, og fokus er her lagt på de organisatoriske faktorer i forbindelse med organdonationer. Projektet her omhandler en evaluering af en ny-organisering af organdonationsområdet i Region Syddanmark, og det er et del-projekt af et større organisatorisk projekt på landsplan, hvor målet for tre ny-etablerede regionale organdonationskorps er, at de på hver deres egen måde skal udvikle og afprøve en regionalt tilpasset organisationsform. Det endelige mål for alle tre regionale organdonationskorps er at øge antallet af organdonationer. Det samlede organisationsændringsprojekt udspringer fra Dansk Center for Organdonation (DCO), som er en ny-etableret central enhed fra 2007, der har til formål at koordinere, udvikle og fremme organdonationer i Danmark. DCO har initieret det regionale projekt i Region Syddanmark og har finansieret projektet og de tilknyttede donationsaktiviteter i en indledende fase fra september 2008 til februar 2010, hvorefter en evaluering skal kortlægge projektets grad af målopfyldelse samt komme med anbefalinger til videre tiltag på området. Projektet gennemføres af en projektgruppe bestående projektleder, neurokirurg, overlæge Jane Linnet, anæstesiolog, overlæge Karsten Bülow, transplantationskoordinator, sygeplejerske Annette Boe, nøgleperson, sygeplejerske Mette Bruun Mortensen alle Odense Universitetshospital samt lektor Eva Draborg, Institut for Sundhedstjenesteforskning - Sundhedsøkonomi, Syddansk Universitet. Nærværende rapport udgør dokumentationen fra den første videns-, holdnings-, erfarings- og kompetenceafdækkende fase af projektet, hvor resultaterne fra en spørgeskemaundersøgelse præsenteres. Formålet med dokumentationsrapporten er at formidle de rå observerede fordelinger på alle spørgsmålene i spørgeskemaet, så de umiddelbare resultater hurtigt bliver gjort tilgængelige for projektet og andre med interesse herfor. Efter projektafslutning i februar 2010 gennemføres en opfølgende spørgeskemaundersøgelse, således at en afdækning af forskelle i de relevante variable og indikatorer på organdonationsområdet i projektperioden i Region Syddanmark synliggøres. I version 2 af rapporten fra maj 2010 er der foretaget enkelte korrektioner i tabel 1, 2, 3 og 4 side 20, 22 og 23.

Keywords: Survey; (follow links to similar papers)

JEL-Codes: I11; (follow links to similar papers)

60 pages, June 25, 2010

Before downloading any of the electronic versions below you should read our statement on copyright.
Download GhostScript for viewing Postscript files and the Acrobat Reader for viewing and printing pdf files.

Full text versions of the paper:

%7BCCDD32DA-C781-4690-AF62-4612EC552F96%7D20101.pdf    PDF-file
Download Statistics

Questions (including download problems) about the papers in this series should be directed to Terkel Christiansen ()
Report other problems with accessing this service to Sune Karlsson () or Helena Lundin ().

Programing by
Design by Joachim Ekebom

Handle: RePEc:hhs:sduhec:2010_001 This page was generated on 2014-12-14 19:26:46