S-WoPEc
 
Scandinavian Working Papers in Economics
HomeAboutSeriesSubject/JEL codesAdvanced Search
CERE - the Center for Environmental and Resource Economics CERE Working Papers, CERE - the Center for Environmental and Resource Economics

No 2012:14:
Elmarknaden och elprisets utveckling före och efter avregleringen: ekonometriska analyser

Runar Brännlund (), Amin Karimu () and Patrik Söderholm ()

Abstract: Det övergripande syftet med denna rapport är att med hjälp av ekonomisk teori och ekonometriska metoder försöka klargöra vilka faktorer som historiskt påverkat utvecklingen av elpriset. Av specifikt intresse är en analys av hur avregleringen 1996 påverkat elmarknaden och därmed utvecklingen av elpriset, samt i vilken utsträckning bl.a. skatter och elcertifikat påverkat konsumentpriset senare år. Analysen belyser elprisets utveckling på såväl årsbasis(under perioden 1970-2010) samt på månadsbasis (under perioden januari t.o.m. december 2010).

Keywords: Elmarknad; Avreglering; (follow links to similar papers)

JEL-Codes: Q41; (follow links to similar papers)

39 pages, September 5, 2012

Before downloading any of the electronic versions below you should read our statement on copyright.
Download GhostScript for viewing Postscript files and the Acrobat Reader for viewing and printing pdf files.

Full text versions of the paper:

CERE_WP2012-14.pdf    PDF-file
Download Statistics

Questions (including download problems) about the papers in this series should be directed to Mona Bonta Bergman ()
Report other problems with accessing this service to Sune Karlsson () or Helena Lundin ().

Programing by
Design by Joachim Ekebom

Handle: RePEc:hhs:slucer:2012_014 This page was generated on 2014-12-14 19:26:54